Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PO211A | Funktionsinriktat polisiärt arbete (120,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PO211A vid Malmö universitet.


(O)tryggt? Makt, plats och motstånd

(O)tryggt? Makt, plats och motstånd | 2021

By Malin Rönnblom et al

Price from: 178 SEK

Buy
Akademiskt läsande och skrivande

Akademiskt läsande och skrivande | 2nd edition

By Vendela Blomström et al

Price from: 254 SEK

Buy
Akutsjukvård

Akutsjukvård | 1st edition

By Anna-Lena Stenlund et al

Price from: 325 SEK

Buy
Att balansera mellan kontroll och kontakt : Lokala polisers arbete med ungdomar

Att balansera mellan kontroll och kontakt : Lokala polisers arbete med ungdomar | 1st edition

By Tove Pettersson et al

Price from: 201 SEK

Buy
Brott och påföljder – En lärobok i straffrätt om Brottsbalken

Brott och påföljder – En lärobok i straffrätt om Brottsbalken | 8th edition

By Mats Dahlström et al

Price from: 535 SEK

Buy
Brott och straff : En grundbok i straffrätt

Brott och straff : En grundbok i straffrätt | 1st edition

By Jack Ågren et al

Price from: 69 SEK

Buy
Brottsoffer

Brottsoffer : rättsliga perspektiv | 2nd edition

By Görel Granström et al

Price from: 270 SEK

Buy
Civilrätt – för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

Civilrätt – för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet | 2021

By Mats Dahlström et al

Price from: 249 SEK

Buy
Evidence-based Policing

Evidence-based Policing | 2017

By Christopher S. (george Mason University Koper et al

Price from: 500 SEK

Buy
Författningssamling i polisrätt : 2020/2021

Författningssamling i polisrätt : 2020/2021 | 5th edition

By Andreas Anderberg et al

Price from: 181 SEK

Buy
Förundersökning i brottmål

Förundersökning i brottmål | 7th edition

By Ove Bärgman et al

Price from: 312 SEK

Buy
Grundläggande kriminalteknik

Grundläggande kriminalteknik | 3rd edition

By Jan Olsson et al

Price from: 125 SEK

Buy
Hatbrott? - En introduktion

Hatbrott? - En introduktion | 2nd edition

By Görel Granström et al

Price from: 279 SEK

Buy
Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse

Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse | 1st edition

By Nanna Gillberg et al

Price from: 95 SEK

Buy
Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion

Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion | 2nd edition

By Stefan Zetterström et al

Price from: 79 SEK

Buy
Kommunikation - Samspel mellan människor

Kommunikation - Samspel mellan människor | 5th edition

By Björn Nilsson et al

Price from: 298 SEK

Buy
Kriminologi - En studiehandbok

Kriminologi - En studiehandbok | 2nd edition

By Eva Tiby et al

Price from: 229 SEK

Buy
Kriminologi och poliskunskap - Mötet mellan forskning och praktik

Kriminologi och poliskunskap - Mötet mellan forskning och praktik | 1st edition

By Erik Wångmar et al

Price from: 241 SEK

Buy
Lag och rätt i trafiken -

Lag och rätt i trafiken - | 3rd edition

By Håkan Fuhrman et al

Price from: 241 SEK

Buy
Mellan bögskämt och prideparader - Exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis

Mellan bögskämt och prideparader - Exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis | 1st edition

By Jens Rennstam et al

Price from: 241 SEK

Buy
Minipsykiatri

Minipsykiatri | 1st edition

By Jörgen Herlofson et al

Price from: 299 SEK

Buy
Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor |

By Svenska Narkotikapolisföreningen et al

 

Monitor
Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott

Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott | 1st edition

By Petter Asp et al

Price from: 180 SEK

Buy
Offentlig rätt

Offentlig rätt | 4th edition

By Stefan Zetterström et al

Price from: 193 SEK

Buy
Ordningslagen  : Kommentarer och rättspraxis

Ordningslagen : Kommentarer och rättspraxis | 4th edition

By Kazimir Åberg et al

Price from: 706 SEK

Buy
Ordningsstörande brott – En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen

Ordningsstörande brott – En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen | 2020

By Gösta Westerlund et al

Price from: 289 SEK

Buy
Polisen - verksamhet och arbete

Polisen - verksamhet och arbete | 2nd edition

By Niklas Eklund et al

Price from: 413 SEK

Buy
Polisens användning av våld: en juridisk lärobok

Polisens användning av våld: en juridisk lärobok | 1st edition

By Johan Boucht et al

Price from: 283 SEK

Buy
Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen

Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen | 2nd edition

By Ola Kronkvist et al

Price from: 355 SEK

Buy
Polislagen : En kommentar

Polislagen : En kommentar | 14th edition

By Nils-Olof Berggren et al

Price from: 480 SEK

Buy
Polisvetenskap - En introduktion

Polisvetenskap - En introduktion | 1st edition

By Paul Larsson et al

Price from: 300 SEK

Buy
Professionsetik

Professionsetik | 2nd edition

By Svein Aage Christoffersen (red.) et al

Price from: 206 SEK

Buy
Psykiatrin, tvånget och lagen : En lagkommentar i historisk belysning

Psykiatrin, tvånget och lagen : En lagkommentar i historisk belysning | 7th edition

By Lars Grönwall et al

Price from: 242 SEK

Buy
Reducing Crime

Reducing Crime | 2018

Author's missing

Price from: 303 SEK

Buy
Reflektionshandboken

Reflektionshandboken | 1st edition

By Kristin Bie et al

Price from: 133 SEK

Buy
Samhället och de unga lagöverträdarna

Samhället och de unga lagöverträdarna | 7th edition

By Lars Clevesköld et al

Price from: 198 SEK

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 3rd edition

By Alan Bryman et al

Price from: 185 SEK

Buy
Sekretess! - Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen

Sekretess! - Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen | 19th edition

By Irja Hed et al

Price from: 185 SEK

Buy
Skrivande polis

Skrivande polis | 2nd edition

By Sofia Ask et al

Price from: 213 SEK

Buy
Specialstraffrätten : En introduktion

Specialstraffrätten : En introduktion | 9th edition

By Josef Zila et al

Price from: 128 SEK

Buy
Straffprocessuella tvångsmedel

Straffprocessuella tvångsmedel | 7th edition

By Gösta Westerlund et al

Price from: 299 SEK

Buy
Trafikförfattningar 2022/23

Trafikförfattningar 2022/23 | 2022

By Lars-Erik Olsson et al

Price from: 1089 SEK

Buy
Trafikkommentarer :

Trafikkommentarer : | 10th edition

By Lars-Erik Olsson et al

Price from: 852 SEK

Buy
Våld i nära relationer

Våld i nära relationer | 1st edition

By Eveliina Sinisalo et al

Price from: 322 SEK

Buy
Våldets kön

Våldets kön : Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser | 2nd edition

By Inger Lövkrona et al

Price from: 208 SEK

Buy
Vår offentliga förvaltning : Samverkan i välfärdspolitiken

Vår offentliga förvaltning : Samverkan i välfärdspolitiken | 2nd edition

By Hans Bengtsson et al

Price from: 251 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 6 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng