Books in 'Health and Care Sciences' // campusbokhandeln.se

Books in Medicin, Care & Physiology / Health and Care Sciences

Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor | 2nd edition

By Åsa Melhus

Price from: 447 kr

Available as:
New Used

Buy
Mänskliga möten över gränser

Mänskliga möten över gränser | 1st edition

By Carl Martin Allwood et al

Price from: 356 kr

Available as:
New Used

Buy
Grundläggande folkhälsovetenskap

Grundläggande folkhälsovetenskap | 3rd edition

By Kristina Pellmer et al

Price from: 100 kr

Available as:
Used

Buy
Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning | 4th edition

By Bo Davidson et al

Price from: 243 kr

Available as:
New Used

Buy
Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin och vård | 4th edition

By Peter Strang et al

Price from: 445 kr

Available as:
New Used

Buy
Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande

Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande | 1st edition

By Lennart Boman et al

Price from: 467 kr

Available as:
New

Buy
Kommunikation : samtal och bemötande i vården

Kommunikation : samtal och bemötande i vården | 2nd edition

Author's missing

Price from: 256 kr

Available as:
Used

Buy
Medarbetarskap i praktiken

Medarbetarskap i praktiken | 1st edition

By Stefan Tengblad et al

Price from: 226 kr

Available as:
New Used

Buy
Omvårdnad & medicin

Omvårdnad & medicin | 1st edition

Author's missing

Price from: 594 kr

Available as:
New Used

Buy
Hälsoekonomi : begrepp och tillämpningar

Hälsoekonomi : begrepp och tillämpningar | 2nd edition

By José Ferraz-Nunes et al

Price from: 366 kr

Available as:
New

Buy
Omvårdnad & äldre

Omvårdnad & äldre | 1st edition

Author's missing

Price from: 594 kr

Available as:
New

Buy
Farmakologi och läkemedelsanvändning

Farmakologi och läkemedelsanvändning | 2nd edition

By Trond Jenssen et al

Price from: 554 kr

Available as:
New Used

Buy

Ladda fler böcker
Searching...
Stäng