Books in 'Social work' // campusbokhandeln.se

Books in Pedagogic & Psychology / Social work

Från patient till person - Om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd

Från patient till person - Om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd | 1st edition

By Alain Topor et al

Price from: 326 kr

Available as:
New

Buy
Sveriges Ekonomi - introduktion i samhällsekonomi

Sveriges Ekonomi - introduktion i samhällsekonomi | 2009

By Lars Nohagen

Price from: 369 kr

Available as:
New Used

Buy
Rättsregler - En introduktion till juridiken

Rättsregler - En introduktion till juridiken | 7th edition

By Håkan Hydén et al

Price from: 218 kr

Available as:
New Used

Buy
Perspektiv på sociala problem

Perspektiv på sociala problem | 2nd edition

By Thomas Brante et al

Price from: 321 kr

Available as:
New Used

Buy
Socialpolitiska klassiker

Socialpolitiska klassiker | 1st edition

By Håkan Johansson

Price from: 189 kr

Available as:
New Used

Buy
Från stoff till studie - Om analysarbete i kvalitativ forskning

Från stoff till studie - Om analysarbete i kvalitativ forskning | 1st edition

By David Wästerfors et al

Price from: 238 kr

Available as:
New Used

Buy
Deltagande observation

Deltagande observation | 1st edition

By Katrine Fangen

Price from: 244 kr

Available as:
New Used

Buy
BeGreppbart - Makt

BeGreppbart - Makt | 1st edition

By Mats Börjesson et al

Price from: 146 kr

Available as:
New Used

Buy
Modern teoribildning i socialt arbete

Modern teoribildning i socialt arbete | 3rd edition

By Malcolm Payne

Price from: 474 kr

Available as:
New Used

Buy
Socialpolitik - Varför, hur och till vilken nytta?

Socialpolitik - Varför, hur och till vilken nytta? | 4th edition

By Jonas Olofsson et al

Price from: 326 kr

Available as:
New

Buy
Sekretess : Handbok för socialtjänsten

Sekretess : Handbok för socialtjänsten | 5th edition

By Lars Clevesköld et al

Price from: 280 kr

Available as:
New

Buy
Vardagslivets socialpsykologi

Vardagslivets socialpsykologi | 3rd edition

By Philip Lalander et al

Price from: 364 kr

Available as:
New

Buy

Ladda fler böcker
Searching...
Stäng