Search

Socialpolitiska klassiker | 1st edition

by Håkan Johansson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-03-27
Edition 1
Pages 240
ISBN 9789147077403
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Society & Politics
Add to cart

Description

Har välfärdsstaten någonsin varit universell och kan dagens välfärdsstat sträva efter universella lösningar? Vilka rättigheter och skyldigheter inryms i begreppet socialt medborgarskap? Vilka olika utformningar kan välfärdsstaten ha?
I den här boken presenteras tre klassiska socialpolitiska teoretiker : T.H. Marshall, R.M. Titmuss och G. Esping-Andersen. Dessa författare har haft stort inflytande på den socialpolitiska forskningen och har det fortfarande. Även om flera av de begrepp, analyser och idéer som de presenterade är mer än 50 år gamla, har de fortfarande mycket stor genomslagskraft.

Läs mer
Med utgångspunkt i de tre teoretikernas texter diskuterar författaren begreppen socialt medborgarskap, universalism och selektivism samt välfärdsstatsregimer. Boken ger en värdefull introduktion till klassiska texter och till aktuella forskningsdebatter, både för forskare och studenter med intresse för välfärdsstatlig och socialpolitisk forskning.

Om författarna
Håkan Johansson är docent, forskare och universitetslektor i socialt arbete vid Växjö och Lunds universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 1 

 9 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng