Books in 'Pedagogic & Psychology' // campusbokhandeln.se

Books in Pedagogic & Psychology

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare | 4th edition

By Ulf P. Lundgren

Price from: 525 kr

Available as:
New

Buy
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare | 2nd edition

By Robert Thornberg

Price from: 184 kr

Available as:
New Used

Buy
Civilrätt

Civilrätt | 24th edition

By Christina Ramberg et al

Price from: 140 kr

Available as:
Used

Buy
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3rd edition

By Hans Strand et al

Price from: 309 kr

Available as:
New

Buy
Samhällsvetenskapernas förutsättningar

Samhällsvetenskapernas förutsättningar | 3rd edition

By Harald Grimen et al

Price from: 151 kr

Available as:
New Used

Buy
Sekretess : Handbok för socialtjänsten

Sekretess : Handbok för socialtjänsten | 5th edition

By Lars Clevesköld et al

Price from: 183 kr

Available as:
New Used

Buy
Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik | 6th edition

By Gunnar Lindström et al

Price from: 178 kr

Available as:
New

Buy
Statistisk verktygslåda: att förstå och förändra världen med siffror

Statistisk verktygslåda: att förstå och förändra världen med siffror | 1st edition

By Göran Djurfeldt et al

Price from: 275 kr

Available as:
New Used

Buy
Reflektionshandboken för pedagoger

Reflektionshandboken för pedagoger | 1st edition

By Kristin Bie

Price from: 199 kr

Available as:
New

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 2nd edition

By Alan Bryman

Price from: 203 kr

Available as:
Used

Buy
Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel

Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel | 1st edition

By Gunnar Aronsson et al

Price from: 539 kr

Available as:
New

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 3rd edition

By Alan Bryman

Price from: 541 kr

Available as:
New Used

Buy

Ladda fler böcker
Searching...
Stäng