Search

Psykologi 1 : Andra upplagan - Elevbok | 2nd edition

by Tove Phillips

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Board book
Utgiven 2021-08-12
Edition 2
More editions 2014/1
ISBN 9789151103273
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Description

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Psykologi 1 innehåller sex teman:
• Psykologins historiska framväxt
• Kognitionspsykologi
• Biologisk psykologi
• Socialpsykologi
• Verklighetsuppfattning och självbild
• Psykisk hälsa och ohälsa
 
Detta är den andra upplagan av boken. Den innehåller uppdaterad statistik och nya fördjupningar som tar upp modern forskning och samtida fenomen.
 
För att främja elevaktivitet blandas texterna i boken med olika typer av frågor som både får eleven att kritiskt granska det som lästs och att sätta sin nya kunskap i ett sammanhang. 
Psykologi 1 är:
•  ett modernt och aktuellt läromedel
•  ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande
•  ett läromedel som visar hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar 

Författare till boken är Tove Phillips, lärare i barn- och fritidsämnen/engelska, skribent och läromedelsförfattare.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng