Search

Green Act Award, med tillhörande stipendium, delas årligen ut av Campusbokhandeln och Adlibris. Sedan 2018 har utmärkelsen delats ut till studenter som med särskild passion bidrar till att skapa en mer hållbar framtid, för att uppmärksamma och främja deras viktiga arbete inom klimat och miljö.

Våra tidigare vinnare har gjort allt från att engagera sig politiskt, till att få fler att laga veganska matlådor och starta en klimatorganisation för studenter.

Green Act Award 2023 delades ut på Green Act Gala den 7 december 2023, scrolla ner för att läsa mer om vinnaren.

Kriterier

Den nominerade:

Nominera din kandidat

Möjligheten att nominera till Green Act Award 2024 öppnar under hösten 2024


Arrangörer

Tidigare vinnare

Vinnare 2023 – Beatrice Bucht


Beatrice Bucht. Foto: Minna Yr

Beatrice Bucht är 203-års vinnare av stipendiet Green Act Award. Beatrice studerar kandidatprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap på Malmö Universitet och tar emot utmärkelsen och stipendiet på 50 000 kr, bland annat för sitt arbete med att stärka ungas inflytande i FN:s klimatförhandlingar.

Beatrice har engagerat sig i Agenda 2030 och FN:s klimatförhandlingar på både lokal och global nivå. Detta genom att arrangera Ungdomspaviljongen i samband med COP27, tagit initiativ till samverkansplattformen Bridging Youth Movement och även grundat organisationen Icebreakers som lyfter och lär unga engagerade i Norr- och Västerbotten hur man driver en rättvis grön omställning.

Juryns motivering

"Vinnaren av Green Act Award 2023 jobbar för att stärka ungas kapacitet och inflytande i FN:s globala klimatförhandlingar. Genom att överbrygga gapet mellan olika grupper har hon skapat nya plattformar och stärkt möjligheterna för ungas påverkan.

Beatrice har ett särskilt engagemang för att stärka unga från lands- och glesbygd i den gröna rörelsen. Genom att anlägga ett socialt rättviseperspektiv på klimatfrågan och hennes fokus på att lyfta andra är Beatrice ett föredöme som ledare. Hennes sätt att stärka unga och ungdomsrörelsen, globalt såväl som lokalt, banar väg för nästa generations klimatledare. "

- Klimatfrågan behöver lösas på global nivå och därför är det viktigt att civilsamhället och ungdomsrörelsen är representerade och att vi engagerar oss i FN:s klimatförhandlingar. COP-förhandlingarna är svåra att hänga med i och därför är det viktigt att bygga upp kompetens hos ungdomar för att stärka deras inflytande, säger Betrice Bucht.

Beatrice tog emot utmärkelsen på Green Act Gala den 7 december inför 90 gäster bestående av främst hållbarhetsintresserade studenter.

Juryn 2023 bestod av Marius Halvorsen, affärsområdeschef Campusbokhandeln, Kalle Nilvér, VD GoClimate, Yvette du Plessis-Sjöblom, Miljöjuristerna och Tobias Larsson, ordförande Fältbiologerna.

Övriga finalister 2023

Under prisutdelningen utsågs även två finalister som likt vinnaren gör ett otroligt jobb för klimatet vid sidan av studierna. Dessa uppmärksammades också på Green Act Gala och tilldelades ett stipendium om 10 000 kr vardera.

Siri Ankarfors som lyfter klimatfrågan i Scoutrörelsen på global, europeisk, nationell och lokal nivå. Genom att sätta klimatfrågan på agendan i en global folkrörelse inspirerar Siri unga att lära sig mer om klimatkrisen och ger dem kunskap och verktyg att själva kunna förändra. Hennes engagemang får ringar på vattnet i en av världens största ungdomsrörelser!

Mickaël Gayet & Gabriel Johansson har grundat och driver organisationen Ätbart som riktar strålkastarljuset på matsvinnet. Genom att omvandla matsvinn till måltider har de sedan 2019 delat ut över 2 miljoner måltider till behövande. Från att i början omfördela mat lokalt har de nu skalat upp nationellt genom att starta Svenska matbanksnätverket som stöttar matbanker i hela Sverige.Vinnare 2021 - Ida Edling, Josefin Meissner och Yvette du Plessis-Sjöblom


Yvette du Plessis-Sjöblom (t v), Josefin Meissner och Ida Edling (t h). Foto: Minna Ýr

Ida Edling, Josefin Meissner & Yvette du Plessis-Sjöblom är 2021-års vinnare av stipendiet Green Act Award. Av de 150 nomineringar som inkommit är det dessa tre juriststudenter från Stockholms universitet som är mottagare av utmärkelsen och stipendiet på 50 000 kr, som delas ut för fjärde gången av Campusbokhandeln, i år tillsammans med Adlibris. Som ledare för studentföreningen Klimatjuristerna tilldelas de priset för sitt engagemang i miljörätt och biträde i Auroras klimatprocess.

Ida, Josefin och Yvette är ledarna för Klimatjuristerna, en studentförening med sin bas i Stockholm som jobbar för att stärka den svenska miljörörelsen genom att inspirera och utbilda den kommande generationen miljöjurister. De erbjuder också juridisk rådgivning till olika miljöinitiativ, och biträder bland annat organisationen Aurora i det uppmärksammade Auroramålet.

– Om Klimatjuristerna vinner framgång med Auroras klimatprocess kommer det innebära att Sveriges klimatpolitik blir underkänd och att staten blir tvungen att öka sina ambitioner genom bättre klimatmål och/eller en bättre efterlevnad av sina mål, förklarar Ida, Josefin och Yvette.

De tre studenterna valde juristprogrammet på grund av sitt starka samhällsintresse, och för att de ser juridiken som ett verktyg för att skapa förändring. Efter studierna vill de använda sin kunskap och makt för att arbeta för ett mer rättvist och hållbart samhälle. Den största utmaningen som de ser det är oförmågan i samhället att tänka om och utnyttja resurser mer effektivt. Även om vi på individnivå tar ansvar för att minska vårt klimatavtryck behövs mer.

– Vi behöver en mer strukturell förändring – att mäktiga aktörer såsom staten gör allt den kan för att minska vårt klimatavtryck på ett nationellt plan. Omfattande samhällsomställning kan bara åstadkommas om makthavare tar sitt ansvar.

För Klimatjuristernas tre ledare innebär stipendievinsten att deras kamp uppmärksammas. En kamp där de lagt ner hundratals timmar av sin fritid för att avvärja en kris som äldre, mer erfarna och betydligt mer resursstarka makthavare har skapat men vägrar ta tag i.

– Dessa pengar kommer att användas för att fortsätta organisera, inspirera och utbilda våra framtida miljöjurister, som är de som kommer att driva rättvisekampen vidare de kommande decennierna, säger vinnarna.

Juryns motivering

"Vinnaren av Green Act Award 2021 lyfter en otroligt viktig fråga och har börjat bygga en armé av studenter som vill tvinga fram en omställning genom att nyttja det ramverk som Sveriges alla utsläppare styrs av. Som rådgivare åt miljöorganisationer och Auroramålet har klimatjuristerna gjort miljörätt hett samtidigt som de vässar morgondagens miljöjurister. Yvette, Ida och Josefin har alla bidragit till att komma några steg närmare att genom juridikens ramverk tvinga fram en grön revolution. Detta tycker vi är värt att hylla."

Finaljuryn i Green Act Award bestod av Fredrik Hagenius, medgrundare av Campusbokhandeln, Erik Martinsson, vd på Svea Solar, Kalle Nilver, vd på GoClimate, Mohammed Mohsen, marknadschef på Vi-skogen och We Effect samt förra årets vinnare, Cecilia Nyquist.

Övriga finalister 2021

Under prisutdelningen utsågs även två finalister som precis som vinnarna gör ett otroligt jobb för klimatet vid sidan av studierna. Därför ville vi även lyfta och presentera dessa hjältar som alla erhöll diplom och 10 000 kronor för sin insats.

Emma Bergling är engagerad i Klimatstudenterna och Gröna Studenter. I Klimatstudenterna är hon medgrundare och valberedning, och i Gröna studenter språkrör inriktad på miljö- och klimatfrågor. Emma drivs av sitt stora intresse för hållbarhet och att driva samhället i en hållbar riktning genom att motivera och engagera i studentsammanhang och numera även som politiker.

Francisco Carvalho är klimataktivist och engagerar sig lokalt, för närvarande genom att skapa ett nätverk för att stoppa utbyggnaden av E22:an i Lund. Francisco deltog även i den över 24 timmar långa blockaden av oljeterminalen i Sture, Bergen förra sommaren samt återstartade Extinction Rebellion Lund. En av Franciscos främsta motivationer för sitt klimatengagemang är rädslan för att Portugal, platsen han växte upp på, riskerar bli obeboelig om klimatfrågan inte tas på större allvar.Vinnare 2020 - Cecilia Nyquist och Elias Höckerfelt


Elias (t v) och Cecilia (t h)

Cecilia Nyquist och Elias Höckerfelt från Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges klimatsmartaste studenter 2020. Utmärkelsen och stipendiet, som delades ut av Campusbokhandeln för tredje året i rad, tilldelas duon som har startat klimatorganisationen SSCA som påverkat sitt lärosäte till att få in mer klimat i undervisningen samt att anpassa sig till 1,5 graders-målet.

Allt började 2018 när Cecilia och Elias, tillsammans med ytterligare fyra handelsstudenter, ville skapa en plattform för studenter på skolan att mötas och driva klimatfrågan.

“Vi insåg att vi studenter, som framtida attraktiva arbetstagare har makten att påverka företag och organisationer att ta större ansvar för miljö och klimat. Samtidigt var Handelshögskolan egna arbete med att mäta och minska sina utsläpp nästintill obefintligt. Vi bestämde oss därför att starta klimatorganisationen SSE Students for Climate Action (SSCA).” säger Cecilia

Genom föreläsningar, workshops, klimatstrejker och uppsatsstipendium har de jobbat med att inspirera och engagera studenter till klimatsmarta beteenden och uppmuntrat dem att ställa krav på framtida arbetsgivare.

“Företag som besökt Handelshögskolan på karriärmässor har vittnat om att de fått ovanligt mycket frågor kopplade till hållbarhet, efter att vi genom gerillakampanjer uppmuntrat studenter att ställa kritiska frågor. Vi har i media och i paneldiskussioner med näringslivet framfört att dagens Handelsstudenter har höga krav på sina framtida arbetsgivare vad gäller deras klimatarbete” säger Elias

Föreningen har bidragit till ett brett engagemang för klimatfrågan, och till att Handelshögskolans ledning och studentkår växlat upp arbetet med hållbarhet. Ett flertal av deras förslag på hur klimat och hållbarhet kan inkorporeras i befintliga kurser har implementerats, investeringspolicyer har setts över, samtidigt som skolan har skrivit under på att börja redovisa och minska sina koldioxidutsläpp till 2030 i linje med 1,5 graders-målet.

"Cecilia och Elias har med helhjärtat driv skapat en organisation som skyndat på en av landets ledande institutioner att på allvar ta sig an klimatfrågan. SSCA har väckt intresse och skapat ett forum för vår tids ödesfråga där det behövs som mest. Förhoppningsvis leder detta till att fler aktörer inom näringslivet tar klimatfrågan på” säger initiativtagare till utmärkelsen och medgrundare till Campusbokhandeln, Fredrik Hagenius.

Efter studierna är målet för Elias att kunna jobba med ekonomisk policy som bidrar till klimatomställning medans Cecilia vill fokusera på hållbarhetsutveckling inom kläd- eller matindustrin.

“Vi är otroligt stolta och glada över att få utmärkelsen! Det är ett erkännande att det vi gör och kämpar för ger avtryck och det kommer ge ny kraft att kämpa vidare.” säger Cecilia.

Finaljuryn i Sveriges klimatsmartaste student bestod av Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace, Erik Martinsson, vd på Svea Solar, Kalle Nilver, vd på GoClimate, Fredrik Hagenius, medgrundare av Campusbokhandeln samt förra årets vinnare, Emma och Amelia Oller Westerberg.

Övriga finalisterVinnare 2019 - Emma och Amelia Oller Westerberg


Emma (t v) och Amelia (t h) Oller Westerberg. Foto: Minna Ýr Jóhannsdóttir

I onsdags fastställdes pristagarna till utmärkelsen Sveriges klimatsmartaste student och första pris och även vinnare utav ett stipendium på 30 000 kronor gick till Uppsalastudenterna Emma och Amelia Oller Westerberg. Med deras dryga 33 000 följare på Instagramkontot @veganskmatlada inspirerar de dagligen fler att äta mer växtbaserat.

Det hela började för två år sedan i mikrorummet på universitetet när intresset för tvillingarnas veganska matlådor började sprida sig bland andra studenter och de bestämde sig för att starta ett Instagramkonto där deras vänner kunde få inspiration till deras egna matlådor. Det visade sig ganska snabbt att det fanns ett stort intresse för vegansk kost och idag har de både föreläst på universitet, talat i Sveriges riksdag och spridit sitt budskap i bland annat tv, radio och dagspress.

Vi upplever det svårt att uppskatta vår påverkan i ton växthusgas, antal cykelmil, secondhandplagg eller vegobullar, men vi möts dagligen av meddelanden och hejarop från följare och läsare som berättar att vi inspirerat dessa till att sluta äta på slentrian och minska både sin kött- och prylkonsumtion, säger Emma Oller Westerberg.

När det kommer till hur samhället kan drivas till att bli ännu bättre gällande klimatfrågan så anser båda att vi genom individuell livsstilsförändring kan göra stor skillnad i den snabba takt som krävs i rådande klimatkris. De poängterar även att det är viktigt att förhindra passivitet: “passiva är det farligaste vi kan bli i den här situationen”. Därför försöker de istället uppmuntra till enkla livsstilsförändringar som att börja med att laga veganska matlådor vilket i förlängningen kan ha stora positiva effekter för klimatet.

Emma och Amelia har genom smittande energi och inspirerande kommunikation på kort tid blivit ambassadörer för växtbaserad kost och en hållbar livsstil, samtidigt som de valt inriktningar på sina studier som ska ta dem till karriärer där de är med och löser några av våra största utmaningar. Två sanna förebilder som vi är stolta över att få vara med och stötta och lyfta fram, säger Fredrik Hagenius, vd för Campusbokhandeln.

Resan från att redan som nioåringar sluta äta kött till att idag föreläsa, inspirera och nå ut till tusentals människor har format tjejerna som idag äter helt växtbaserat samt handlar alla kläder och prylar i andra hand. I dagsläget läser båda sista året på sina civilingenjörsutbildningar på Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, med inriktning Molekylär bioteknik respektive energisystem. I framtiden vill Amelia jobba inom cleantech bland annat med solenergi, batterier och lagring medan Emma lockas av mikrobiell vattenrening, biomaterial och drivmedel.

Vi är fantastiskt hedrade över att få den här utmärkelsen, speciellt eftersom vi råkar veta att konkurrensen var stenhård bland finalisterna. Priset funkar definitivt som en spark i baken och en fot på gaspedalen för oss gällande vegopepp! Stipendiet ska självklart gå tillbaka till vegansk matlåda och våra följare på ett eller annat sätt, säger Amelia Oller Westerberg.

Övriga finalisterVinnare 2018 - Olivia Linander


Olivia Linander. Foto: Kalle Lantz

Av de ca 60 personer som i år nominerats till priset för ”Sveriges klimatsmartaste student” blev det 26-åriga Olivia Linander, student i statsvetenskap vid Göteborgs universitetet, som utsågs till pristagare. Juryn hyllar hennes uthålliga aktivism och entreprenörsanda. Prissumman på 30 000 kr är välkommen då idéellt engagemang för en bättre värld inte direkt brukar ge finansiell trygghet, menar vinnaren.

Tillsammans med sju andra personer startade Olivia Fossilgasfällan, ett projekt som, genom föreläsningar, workshops, debattartiklar och demonstrationer vill stoppa fossilgasterminalen GO4LNG i Göteborg, en infrastrukturell investering på en miljard kronor. Fossilgasfällan har funnits sedan 2016 och har lyckats få till möten med politiker på lokalnivå, såväl som, nu i somras, med energiministern.

”Jag fokuserar på att skapa ’power’ och försöka stoppa destruktiva infrastrukturprojekt. Det är där vi kan göra störst skillnad, inte genom att enbart fokusera på individnivån, på den egna livsstilen. Om du engagerar dig ihop med andra för att förändra politiken och lagarna – då kan du påverka ännu mer än om du bara bestämmer dig för att sluta flyga eller bli vegetarian”, menar Olivia.

Årets pristagare har tröttnat på att klimatdebatten ofta ger mer ångest än handlingskraft - hon kopplar glädje och ett socialt sammanhang till ett bättre resultat och större uthållighet. ”Klimatfrågan är mörk och dyster, det går inte att komma ifrån. Jag hittar motivation i vetskapen att, historiskt sett, har mänskligheten framgångsrikt mött stora samhällsutmaningar som exempelvis kvinnornas rösträtt och apartheid. Vi behöver sluta gnälla och mobilisera oss för förändring, då blir det också mer delaktighet i samhällsbygget”.

Att hålla föreläsningar och workshops är Olivias favoritformer av aktivism. Hon upplever dem som mycket meningsfulla. ”Det kommer kanske från att vara student”, menar hon. “Jag läser statsvetarprogrammet med inriktning på sociologi och har tidigare läst ekonomisk historia, retorik och humanekologi. Jag vill lära mig mer om demokrati, om staten och om det politiska systemet i stort eftersom jag tror de kunskaperna kommer göra mig starkare som klimatkämpe i framtiden.”

När Olivia fick telefonsamtalet som meddelade att hon utsetts till 2018:s klimatsmartaste student jublade hon högt resten av cykelvägen hem. ”Folk tittade på mig”, skrattar hon. ”Priset betyder också att andra aktörer än vanligt ser ett värde i mitt engagemang. Många tror att vi som demonstrerar inte är normala. Vi som sysslar med aktivism är stigmatiserade trots att vi är personer som vem som helst”.

”Vi vill med priset, inte bara belöna en student som har gjort något bra, utan också bidra till att inspirera fler till att förändra världen till det bättre. Vi har kommit i kontakt med en massa grymma studenter som vi vill vara med och stötta på alla de sätt vi kan. Vår verksamhet är att sälja böcker men vår ambition är större än så”, säger juryns ordförandem intiativtagare till utmärkelsen och medgrundare till Campusbokhandeln, Fredrik Hagenius.

Övriga finalister 2018


Organisationer där du kan engagera dig för klimatet och en mer hållbar värld

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 9 

 8 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng