Search

Att bli socialarbetare : En reflekterande vägledning för studenter | 1st edition

by Priscilla Dunk-West and

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2016-06-07
Edition 1
Pages 232
ISBN 9789144097220
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Society & Politics
Add to cart

Description

Både under och efter studierna i socialt arbete kan det vara svårt att ta ett steg tillbaka och reflektera över vad det innebär att ­vara socialarbetare. Med det som utgångspunkt diskuterar Att bli social­arbetare kunskapsbasen i socialt arbete – från mänsklig ­utveckling till det sociala arbetets praktik – och undersöker hur dina egna värderingar, principer och erfarenheter tillsammans ­formar din identitet och praktik som socialarbetare.

Den här boken stimulerar ditt tänkande, både om dig själv och din socialarbetaridentitet, på nya sätt genom att:

  • använda ett antal innovativa övningar och exempel som hjälper dig att koppla teori till praktiken
  • uppmuntra reflexivt tänkande som stödjer dig i utvecklandet av en socialarbetaridentitet
  • diskutera olika sätt att agera utifrån socialarbetarprofessionen när du arbetar jämsides med andra professionella grupper.

Boken vänder sig framförallt till dem som studerar socialt ­arbete, men även till yrkesverksamma som vill vidareutveckla 
sin ­professionsidentitet.

Boken inleds med ett förord av Björn Blom, professor i socialt arbete vid Umeå universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng