Search

Civilrätt – för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

by Mats Dahlström, Gösta Westerlund and Leya Inci

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Jure Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-04-07
Pages 254
ISBN 9789172238428
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Dagligen uppstår frågor av civilrättslig karaktär som polisen på ett eller annat sätt måste ta ställning till i sin dagliga verksamhet. Som exempel kan nämnas allemansrätten och hittegodslagen men även frågor om vad som gäller i förhållande till störande grannar. Många straffbestämmelser grundas på civilrättsliga begrepp. Vid brottsutredningar är det viktigt att känna till dessa. Så är t ex fallet med många förmögenhetsbrott respektive förfalskningsbrott. Några exempel på sådana grundbegrepp är äganderätt, besittning, fullmakt och urkund. I konflikter och våld i nära relationer eller mellan grannar har kunskaper i familjerätt respektive hyresrätt ofta visat sig vara av stort värde i kommunikationen med parterna. Boken är en handledning i när polisen får, respektive inte får, befatta sig med civilrättsliga problem. När polisen inte får agera, ges råd om vilken information som kan lämnas. Efterfrågan på denna bok har varit så stor, att vi nu har valt att ge ut en ny uppdaterad upplaga. Genom den nya konstellationen av författare har denna upplaga kraftigt omarbetats. Så har t ex förmögenhetsrätten delats in i dels förmögenhetsrätt dels i polisiär civilrätt. I avdelningen om förmögenhetsrätt har därvid förts in ett avsnitt om bland annat handläggningen av framtidsfullmakt. Författarna har samtliga erfarenhet av praktisk juridisk verksamhet varför även denna upplaga har fått en klar och pedagogisk utformning. Redaktionellt ansvarig är jur. dr. Gösta Westerlund.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 1 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng