Search

Hatbrott? - En introduktion | 2nd edition

by Görel Granström, Eva Tiby and Caroline Mellgren

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2019-08-12
Edition 2
Pages 134
ISBN 9789144129716
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Hatbrott är ett begrepp som används flitigt såväl i media som inom rättsväsendet och akademin. Ämnet är lika aktuellt i dag som för två år sedan, när denna bok först kom ut. Men vad är egentligen ett hatbrott? Vilka hatbrott begås, anmäls och syns?

Hatbrott är ett komplext och tvärvetenskapligt fält. I denna introducerande bok diskuteras och analyseras frågor kopplade till begreppet, primärt ur ett brottsofferperspektiv. I Hatbrott? ges en förståelse för den rättsliga aspekten: Vilken lagstiftning finns på området? Vilka rättigheter ger den till de utsatta och vilka svårigheter följer när lagstiftningen ska tillämpas av polis, åklagare och domstolar? Utifrån ett kriminologiskt perspektiv diskuteras vad som avses med utsatthet för hatbrott: Hur beskrivs brotten och aktörerna? Hur mäter vi förekomsten? Hur skadar brottslig­heten och utsattheten? Här beskrivs den inriktning inom hatbrotts­forskningen där fokus ligger på de utsatta.

Denna omarbetade upplaga är uppdaterad för att följa utveck­lingen inom lagstiftning och forskning. I ett helt nytt kapitel förenas de båda delarna juridik och kriminologi genom en fördjupning ur ett brotts­utredningsperspektiv. Med hjälp av en fallbeskrivning presenteras hur polisen arbetar med utredning av hatbrott, från den första kontakten med den som upplever sig vara utsatt för ett brott och vidare genom hela rättskedjan.

Hatbrott? En introduktion vänder sig i första hand till studenter inom kriminologi, juridik och till polisutbildningen, men passar även för kurser inom socialt arbete.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 0 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng