Search

Förundersökning i brottmål | 7th edition

by Ove Bärgman

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Jure Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-03-07
Edition 7
Pages 332
ISBN 9789172238763
Kategori(er) Law
Add to cart

Description

Utvecklingen av brottsutredningsverksamheten sker allt snabbare och kraven på genomförandet av en rättssäker och objektiv utredningsverksamhet, bevissäkring och bevisning ökar ständigt. För att kunna utreda effektivt och rättssäkert fordras därför omfattande kunskap om de rättsregler samt arbetssätt som gäller vid utredning av brott och som gäller vid såväl enkla utredningar som kvalificerade brottsutredningar. Författarens ambition har därför varit att skriva boken på ett sådant sätt, att den kan användas av såväl elever på våra polishögskolor, yrkesverksamma poliser, civila brottsutredare, förundersökningsledare, andra verksamma inom rättsväsendet och andra utredare vid myndigheter som utreder brott samt inte minst av en kunskapstörstande allmänhet. Denna upplaga som är uppdaterad t.o.m. 1 feb 2022 innehåller flera nyheter och uppdateringar såsom lagändringar, ändringar i Polismyndighetens riktlinjer, PMFS-dokument m.m. samt inte minst hur en ”robust” förundersökning kan skapas. Utdrag från nya lagrådsremisser och SOU finns även gällande lagstiftning som rör bokens innehåll. Vidare finns längst bak ett utdrag från lagrådsremissen ”En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring” i delar som kan komma att påverka arbetet inom utredningsverksamheten. Innehållsförteckningen är uppdaterad med lagrum och egentillverkade överskrifter för att lättare kunna hitta olika avsnitt i boken. Avsikten med ”Lathundarna” är att på ett enkelt sätt påminna om vad som kan och bör göras under förundersökningen/utredningen med hänvisning till gällande lagstiftning. Det bör dock redan här påpekas, att redovisade åtgärder inte är tillämpliga i alla utredningar. Ove Bärgman har under ca 40 år arbetat som polis i olika delar inom polisen. Han har arbetat i yttre tjänst, som spanare, utredare och utredningschef m.m. Han har även tilldelats Svenska Carnegie Institutets polisstipendium år 2000 för sitt arbete som chef för en narkotikarotel. Vidare har han under flera år utbildat poliser och polisiära förundersökningsledare avseende förundersökning/utredning. Han avslutade sin aktiva bana som chef för länskriminalpolisen i Halland. Denna uppdaterade 7 upplaga bygger på den ursprunglige författaren Stig Danielssons gedigna arbete. Stig Danielsson avled den 13 maj 2018. Denna upplaga ska därför också ses som en hyllning till Stig som tidigare författare.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 6 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng