Search

Lag och rätt i trafiken - | 3rd edition

by Håkan Fuhrman and Michael Löfdahl

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022
Edition 3
Pages 180
ISBN 9789144152455
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Att skapa trygghet och upprätthålla lag och ordning är Polisens främsta uppgift. Detta gäller på alla områden i samhället, inklusive vägnätet. Dagligen färdas tusentals människor på landets vägar, och när trafikanter inte följer lagar och regler utsätter de sig själva och andra för stora risker. Det är Polisens uppgift att förebygga, övervaka och lagföra riskfyllda beteenden för att skapa säkerhet och trygghet i trafiken. Alla poliser ska enligt Polismyndighetens strategi för trafik som metod (2016) delta i trafiksäkerhetsarbetet. Det är därför viktigt att kunskapen om trafiklagstiftningen är väl spridd inom Polisen. I Lag och rätt i trafiken beskrivs och förklaras de delar av trafik­lagstiftningen som poliser oftast kommer i kontakt med, till exempel vid brott mot trafikbrottslagen, trafikförordningen, körkortslagen och fordonsförordningen. I och med denna upplaga har Michael Löfdahl tagit över som författare. Boken är uppdaterad när det gäller regler och föreskrifter samt i övrigt reviderad med hänsyn till nya lagar och förordningar på området. Boken riktar sig främst till landets polisutbildningar men den kan även fungera som ett stöd ute på fältet för poliser i aktiv tjänst eller utredare.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 6 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng