Search

Ordningslagen : Kommentarer och rättspraxis | 4th edition

by Kazimir Åberg

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-08-01
Edition 4
More editions 2010/3
Pages 409
ISBN 9789139115618
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

I denna bok ges en heltäckande kommentar till ordningslagen (1993:1617).
Lagen ersatte bl.a. allmänna ordningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området som har bedömts vara av intresse, t.ex. domstols- och regeringsavgöranden och JO-beslut. Ordningslagen innebär på många punkter inte några sakliga ändringar i förhållande till den tidigare regleringen. Tidigare rättspraxis har därför i dessa delar alltjämt betydelse.

I ordningslagen regleras bl.a. tillstånd till allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, ianspråktagande av offentlig plats samt ordning och säkerhet i kollektivtrafiken och vid olika idrottsarrangemang. Boken vänder sig till alla som arbetar med dessa frågor, t.ex. anställda inom polis, bevakningsföretag, kommun, länsstyrelse, allmänna domstolar och förvaltningsrätter samt praktiserande jurister.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng