Search

Ordningsstörande brott – En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen

by Gösta Westerlund, Magnus Wahlund and Maria Emanuelsson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Jure Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-07-07
Pages 331
ISBN 9789172238114
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Ordningsstörningar – ofta i förening med våld och skadegörelse – sker ibland av deltagare i folksamlingar. Olika persongrupper, där deltagarna inte alltid är nyktra, väljer att störa allmän ordning genom att tillgripa våld för att protestera mot vad de upplever som orättvisor i samhället. Vid dessa tillfällen riktar sig våldet inte sällan mot ”blåljuspersonal” (läs polisverksamhet, räddningstjänst och t o m ambulanssjukvård). I denna femte upplaga av boken, som är kraftigt omarbetad främst p g a det tilltagande våldet i vårt samhälle, har vi försökt ge en så heltäckande bild som möjligt av de lagrum som då kan bli tillämpliga. För att göra det så överskådligt som möjligt har vi delat in boken i sex avdelningar. - Avd l innehåller de viktigaste grundlagarna. - Avd ll innehåller andra viktiga lagar som t ex Rättegångsbalken, Polislagen, Ordningslagen och la-gen om ”maskeringsförbud”. - Avd lll innehåller lagar om farliga föremål som t ex handgranater, skjutvapen, knivar men även lagen om omhändertagande av berusade personer. - Avd lV innehåller brott mot BrB. Här kan främst nämnas 13:5 c om sabotage mot blåljusverksamhet, 16:1–3 om upplopp, våldsamt upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten. Men även 16:8 om hets mot folkgrupp är av intresse för detta arbete. Sist men inte minst behandlas här även 17:1-2 och 4 om våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd. - Avd V, som är helt nytt, behandlar terrorism, stöd från försvarsmakten och skyddslagen. - Avd Vl, slutligen, innehåller två högmålsbrott i BrB, nämligen 18:3 om väpnat hot mot laglig ordning och 18:4 om olovlig kårverksamhet. Författare till boken är före detta universitetslektorn i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Gösta Westerlund samt Magnus Wahlund och Maria Emanuelsson. Medverkar gör även jur.lic. Anette Strand som kommenterar de båda högmålsbrotten i 18 kap BrB.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng