Search

Akutsjukvård | 1st edition

by Anna-Lena Stenlund

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Board book
Utgiven 2016-01-20
Edition 1
ISBN 9789140690470
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
Add to cart

Used within following courses

Description

Kursen Akutsjukvård lockar och engagerar elever. I Akutsjukvård  får eleverna lära sig vilka omvårdnadsåtgärder som krävs vid vanligt förekommande akuta sjukdomar, olika smärttillstånd samt förberedelser inför operation. Akutsjukvård tar även upp frågor av etisk karaktär som kan uppstå i en akut situation och hur patienter och anhöriga kan reagera vid kris.
 
Akutsjukvård håller sig nära kursens centrala innehåll. Texter blandas med fallbeskrivningar samt instuderingsfrågor till varje kapitel som uppmuntrar eleverna till att reflektera och sätta sig in i olika situationer.

Akutsjukvård tar upp frågor som:

  • Vilka sjukdomstillstånd kan man möta inom akutsjukvård?
  • Vilka är undersköterskans viktigaste uppgifter?
  • Hur uppmärksammas symtom och förändringar?
  • Hur observeras vitala funktioner?
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng