Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PO121A | Polisiärt arbete I (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PO121A vid Malmö universitet.


(O)tryggt? Makt, plats och motstånd

(O)tryggt? Makt, plats och motstånd | 2021

By Malin Rönnblom et al

Price from: 178 SEK

Buy
Brott och påföljder – En lärobok i straffrätt om Brottsbalken

Brott och påföljder – En lärobok i straffrätt om Brottsbalken | 8th edition

By Mats Dahlström et al

Price from: 523 SEK

Buy
Brottsoffer

Brottsoffer : rättsliga perspektiv | 2nd edition

By Görel Granström et al

Price from: 341 SEK

Buy
Civilrätt – för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

Civilrätt – för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet | 2021

By Mats Dahlström et al

Price from: 249 SEK

Buy
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige : Nuläge och utvecklingsbehov 2022

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige : Nuläge och utvecklingsbehov 2022 | 2022

Author's missing

Price from: 135 SEK

Buy
Förundersökning i brottmål

Förundersökning i brottmål | 7th edition

By Ove Bärgman et al

Price from: 312 SEK

Buy
Grundläggande Kriminalteknik 4.0

Grundläggande Kriminalteknik 4.0 | 4th edition

By Jan Olsson et al

Price from: 290 SEK

Buy
Hatbrott? - En introduktion

Hatbrott? - En introduktion | 2nd edition

By Görel Granström et al

Price from: 279 SEK

Buy
Kommunikation - Samspel mellan människor

Kommunikation - Samspel mellan människor | 5th edition

By Björn Nilsson et al

Price from: 273 SEK

Buy
Kriminologi och poliskunskap - Mötet mellan forskning och praktik

Kriminologi och poliskunskap - Mötet mellan forskning och praktik | 1st edition

By Erik Wångmar et al

Price from: 241 SEK

Buy
Lag och rätt i trafiken -

Lag och rätt i trafiken - | 3rd edition

By Håkan Fuhrman et al

Price from: 241 SEK

Buy
Polisens användning av våld: en juridisk lärobok

Polisens användning av våld: en juridisk lärobok | 1st edition

By Johan Boucht et al

Price from: 283 SEK

Buy
Polisens brottsbekämpning

Polisens brottsbekämpning | 1st edition

By Wolters Kluwer et al

Price from: 299 SEK

Buy
Polisens vapenanvändning

Polisens vapenanvändning | 3rd edition

By Gösta Westerlund et al

Price from: 313 SEK

Buy
Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen

Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen | 2nd edition

By Ola Kronkvist et al

Price from: 317 SEK

Buy
Polislagen : En kommentar

Polislagen : En kommentar | 14th edition

By Nils-Olof Berggren et al

Price from: 480 SEK

Buy
Reducing Crime

Reducing Crime | 2018

Author's missing

Price from: 303 SEK

Buy
Samverkan - reviderad utgåva 2020 : I lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan - reviderad utgåva 2020 : I lokalt brottsförebyggande arbete | 3rd edition

By Brottsförebyggande rådet/Brå et al

Price from: 161 SEK

Buy
Sekretess! - Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen

Sekretess! - Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen | 19th edition

By Irja Hed et al

Price from: 182 SEK

Buy
Skrivande polis

Skrivande polis | 2nd edition

By Sofia Ask et al

Price from: 181 SEK

Buy
Specialstraffrätten : En introduktion

Specialstraffrätten : En introduktion | 9th edition

By Josef Zila et al

Price from: 128 SEK

Buy
Straffprocessuella tvångsmedel

Straffprocessuella tvångsmedel | 7th edition

By Gösta Westerlund et al

Price from: 280 SEK

Buy
Teknisk bevisning - hur går det till?

Teknisk bevisning - hur går det till? | 2012

By Corinna Kruse et al

Price from: 122 SEK

Buy
Trafikkommentarer

Trafikkommentarer | 11th edition

By Lars-Erik Olsson et al

Price from: 669 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng