• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SO1111 | Samhällsvetenskaplig grundkurs II (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SO1111 vid Örebro universitet.


Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen

Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen | 2nd edition

By Zygmunt Bauman et al

Price from: 92 SEK

Buy
Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen

Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen | 1999

By Zygmunt Bauman et al

Price from: 44 SEK

Buy
Arbetsgruppens psykologi

Arbetsgruppens psykologi | 4th edition

By Ingela Thylefors et al

Price from: 125 SEK

Buy
Arbetsliv och pedagogik

Arbetsliv och pedagogik | 2nd edition

By Dan Tedenljung et al

Price from: 185 SEK

Buy
Arbetsplatslärande

Arbetsplatslärande : att leda och organisera kompetensutveckling | 1st edition

By Barbro Nilsson et al

Price from: 202 SEK

Buy
Arbetsrätten : en introduktion

Arbetsrätten : en introduktion | 5th edition

By Håkan Gabinus Göransson et al

Price from: 80 SEK

Buy
Att bli respektabel

Att bli respektabel : Konstruktioner av klass och kön | 2000

By Beverley Skeggs et al

Price from: 123 SEK

Buy
Att utveckla mänskliga resurser i organisationer

Att utveckla mänskliga resurser i organisationer | 1st edition

By Lars-Erik Wolvén et al

Price from: 199 SEK

Buy
Båten i parken : introduktion till samhällsstudier

Båten i parken : introduktion till samhällsstudier | 5th edition

By Per Månson et al

Price from: 90 SEK

Buy
Den nya kapitalismens kultur

Den nya kapitalismens kultur | 1st edition

By Richard Sennett et al

Price from: 103 SEK

Buy
Det ordnar sig

Det ordnar sig | 2nd edition

By Charlotte Holgersson et al

Price from: 91 SEK

Buy
Dynamik i arbetsgrupper

Dynamik i arbetsgrupper | 2nd edition

By Kjell Granström et al

Price from: 194 SEK

Buy
Ekonomisk analys och styrning

Ekonomisk analys och styrning | 4th edition

By Jan Bergstrand et al

Price from: 179 SEK

Buy
En teori om organisering

En teori om organisering | 1st edition

By Barbara Czarniawska et al

Price from: 82 SEK

Buy
Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring

Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring | 1st edition

By Bosse Angelöw et al

Price from: 223 SEK

Buy
Hur moderna organisationer fungerar

Hur moderna organisationer fungerar | 4th edition

By Dag Ingvar Jacobsen et al

Price from: 117 SEK

Buy
Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?

Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? | 1st edition

By Katarina Mlekov et al

Price from: 120 SEK

Buy
Jämställdhetsarbetets teori och praktik

Jämställdhetsarbetets teori och praktik | 1st edition

By Eva Mark et al

Price from: 180 SEK

Buy
Klassisk och modern samhällsteori

Klassisk och modern samhällsteori | 3rd edition

By Heine Andersen et al

Price from: 344 SEK

Buy
Klimatologi Meteorologi

Klimatologi Meteorologi | 1st edition

By Jörgen Bogren et al

Price from: 235 SEK

Buy
Kommunikation & organisation: Perspektiv, processer och praktiker

Kommunikation & organisation: Perspektiv, processer och praktiker | 1st edition

By Mats Heide et al

Price from: 73 SEK

Buy
Kommunikation i organisationer

Kommunikation i organisationer | 2nd edition

By Mats Heide et al

Price from: 89 SEK

Buy
Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning

Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning | 1st edition

By Malin Lindelöw et al

Price from: 222 SEK

Buy
Lärande på vuxnas vis

Lärande på vuxnas vis : vetenskap och beprövad erfarenhet | 1st edition

By Per Andersson et al

Price from: 207 SEK

Buy
Medarbetarskap i praktiken

Medarbetarskap i praktiken | 1st edition

By Stefan Tengblad et al

Price from: 190 SEK

Buy
Missing Pieces

Missing Pieces | 2009

By Jean-Pierre Brun et al

Price from: 167 SEK

Buy
Modernitet och självidentitet

Modernitet och självidentitet | 1999

By Anthony Giddens et al

Price from: 116 SEK

Buy
Många möjliga metoder

Många möjliga metoder | 1st edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 257 SEK

Buy
Organisation och organisering

Organisation och organisering | 3rd edition

By Ulla Eriksson-Zetterquist et al

Price from: 113 SEK

Buy
Organisation och organisering

Organisation och organisering | 2nd edition

By Ulla Eriksson-Zetterquist et al

Price from: 113 SEK

Buy
Organisation, arbete och ledning: - en kritisk introduktion

Organisation, arbete och ledning: - en kritisk introduktion | 2nd edition

By Fiona Wilson et al

Price from: 95 SEK

Buy
Organisationer, samhälle och globalisering

Organisationer, samhälle och globalisering | 1st edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 67 SEK

Buy
Organisationsförändringar och förändringsledarskap

Organisationsförändringar och förändringsledarskap | 1st edition

By Dag Ingvar Jacobsen et al

Price from: 113 SEK

Buy
Organisationsteori: Struktur - Kultur -  Processer

Organisationsteori: Struktur - Kultur - Processer | 5th edition

By Jørgen F Bakka et al

Price from: 79 SEK

Buy
Organisering och intersektionalitet

Organisering och intersektionalitet | 1st edition

By Ulla Eriksson-Zetterquist et al

Price from: 277 SEK

Buy
Personalekonomi idag

Personalekonomi idag | 2nd edition

By Anders Johrén et al

Price from: 107 SEK

Buy
Personality Psychology

Personality Psychology | 4th edition

By David M. Buss et al

Price from: 132 SEK

Buy
PERSONALITY PSYCHOLOGY

PERSONALITY PSYCHOLOGY | 3rd edition

By David M. Buss et al

Price from: 226 SEK

Buy
Psychology: The Science of Mind and Behavior

Psychology: The Science of Mind and Behavior | 5th edition

By Michael W Passer et al

 

Monitor
Samhället mellan oss : om vänskap, kärlek, relationer och organisationer

Samhället mellan oss : om vänskap, kärlek, relationer och organisationer | 1st edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 167 SEK

Buy
Samhällsvetenskapernas förutsättningar

Samhällsvetenskapernas förutsättningar | 3rd edition

By Harald Grimen et al

Price from: 132 SEK

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 2nd edition

By Alan Bryman et al

Price from: 140 SEK

Buy
Sociologiska perspektiv

Sociologiska perspektiv : Grundläggande begrepp och teorier | 2nd edition

By Oskar Engdahl et al

Price from: 293 SEK

Buy
Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier | 1st edition

By Oskar Engdahl et al

Price from: 110 SEK

Buy
Statistisk verktygslåda

Statistisk verktygslåda | 1st edition

By Göran Djurfeldt et al

Price from: 39 SEK

Buy
Statistisk verktygslåda 1

Statistisk verktygslåda 1 : - samhällsvetenskapliga orsaksanalys med kvantitativa metoder | 2nd edition

By Göran Djurfeldt et al

Price from: 121 SEK

Buy
Tid att göra - tid att vara : förutsättningar för ett friskare samhälle

Tid att göra - tid att vara : förutsättningar för ett friskare samhälle | 1st edition

By Jan Grönholm et al

 

Monitor
Tolkning, förståelse, vetande : Hermeneutik i teori och praktik

Tolkning, förståelse, vetande : Hermeneutik i teori och praktik | 2nd edition

By Per-Johan Ödman et al

Price from: 119 SEK

Buy
Utvecklingspsykologiska teorier

Utvecklingspsykologiska teorier | 5th edition

By Espen Jerlang et al

Price from: 144 SEK

Buy
Vuxenpedagogik

Vuxenpedagogik | 2nd edition

By Helene Hård af Segerstad et al

Price from: 167 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 2 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng