Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Kommunikation i organisationer | 2nd edition

by Mats Heide, Catrin Johansson and Charlotte Simonsson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-08-14
Edition 2
More editions 2005/1, 2021/3
Pages 281
ISBN 9789147094837
Kategori(er) Language
 ↳ Linguistics
Media & Communication
Add to cart

Description

Arbetsuppgifterna i dagens organisationer består i stor utsträckning av kommunikation. Det gäller inte bara professionella kommunikatörer utan också chefer och medarbetare. Hela organisationen existens och framgång är beroende av en väl fungerande kommunikation.

Läs mer
Den här boken tar upp den teoretiska grunden kring nyckelbegrepp inom kommunikation och organisation liksom själva processerna med koppling till organisationens visionsarbete, ledarskap, lärande och identitet.
I den andra upplagan av boken har författarna integrerat nya forskningsresultat sedan den första upplagan publicerades. Flera kapitel är helt omarbetade och ett nytt kapitel om sociala medier och intern kommunikation har tillkommit.
Boken är i första hand tänkt som en lärobok för studenter inom området organisationskommunikation. Boken riktar sig även till chefer, projektledare, kommunikatörer, HR-specialister, marknadsförare och andra som arbetar praktiskt med kommunikation i organisationer.

Om författarna
Mats Heide är docent vid Lunds Universitet, Catrin Johansson är docent vid Mittuniversitetet och Charlotte Simonsson är fil.dr vid Lunds Universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 9 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng