Search

Hej, jag heter Dorotea Magdalena

Välkommen till min sida på Campusbokhandeln. Här kan du köpa min kurslitteratur precis lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Dessutom är det bättre för miljön.

84 aktiva annonser
15 sålda annonser
Jag skickar boken efter 2,6 dagar i snitt
Frakttiden har fått 4,5 av 5 i snitt
Skicket stämmer överens har fått 4,5 av 5 i snitt

Jag skickar alla böcker spårbart på Campusbokhandelns fraktavtal.

Min kurslitteratur (84 st)

Musikvetenskap för förskolan (2012)

9789127132344

322 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Portfolio i förskolan - att komma igång 2:a uppl (2009)

9789140651440

167 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Rösträtt : musik på barns villkor (2014)

9789177483472

322 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Intro - Bild (2003)

9789188548030

367 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barn skapar bilder i förskolan (2006)

9789144047577

297 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Glasfåglar i molnen : om temaarbete och dokumentation ur en praktikers perspektiv (2014)

9789147114641

271 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Leka och lära Matematik Ute (2010)

9789197910811

164 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att fånga lärandet: Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier (2000)

9789147049424

160 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola ()

9789147105649

257 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att undervisa barn i förskolan (2013)

9789147111329

147 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Fantasi och kreativitet i barndomen (1995)

9789171730114

132 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse (2012)

9789147105526

244 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation (2015)

9789147114092

224 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori (2014)

9789147114597

321 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Vygotskij i praktiken : bland plugghästar och fusklappar (2009)

9789113026510

181 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Små barns delaktighet och inflytande: - några perspektiv (2009)

9789147094127

249 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Etik, integritet och dokumentation i förskolan (2016)

9789140692672

161 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass (2017)

9789147122400

275 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Om genus (2015)

9789171734501

194 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Den mångkulturella förskolan (2013)

9789144091624

151 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Vägar till naturvetenskapens värld - Ämneskunskap i didaktisk belysning (2015)

9789147114788

334 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Grundläggande färdigheter : och färdigheternas grundläggande (2007)

9789144040974

252 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute : förskola och Åk F-3 (2016)

9789198226652

279 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lyssnandets pedagogik (2005)

9789147052158

227 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barn och naturvetenskap (2014)

9789147114078

352 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barn och naturvetenskap: - upptäcka, utforska, lära (2008)

9789147084227

207 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Små barns matematik : Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare (2008)

9789185143047

269 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Små barns matematik : Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare (2008)

9789185143047

269 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Handbok i kvalitativ analys (2019)

9789147129706

329 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010)

9789140668882

278 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Kvantitativ metod från början (2013)

9789144089799

171 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer (2009)

9789144054407

320 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Arbetsgruppens psykologi (2018)

9789127822177

293 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Konflikthantering i professionellt lärarskap (2015)

9789140691675

241 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld (2009)

9789147020591

346 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Varför pedagogisk dokumentation? (1997)

9789176564141

114 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Varför vetenskap? (2018)

9789144120218

264 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Varför vetenskap? (2018)

9789144120218

264 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Övergångar mellan skolformer (2016)

9789147122080

286 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärares relationskompetens - Vad är det? Hur kan den utvecklas? (2018)

9789147129065

244 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Inga prestationer utan relationer (2015)

9789140688453

241 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Metodologi – för studier i, om och med förskolan (2020)

9789151103167

389 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Om relationell pedagogik (2011)

9789140666796

300 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Övergångar mellan skolformer (2016)

9789147122080

286 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Pedagogiska kullerbyttor (2013)

9789176565445

152 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse (2012)

9789147105526

244 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan. (2013)

9789170377259

201 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Respekt för lärarprofessionen - Om lärares yrkesspråk och yrkesetik (2015)

9789147111633

262 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Den moderna barndomen och barns vardagsliv (2007)

9789173310673

178 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan (2015)

9789147111954

298 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Hallå, hur gör man? (2013)

9789147114184

166 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Hem och förskola - samverkan i förändring (2020)

9789147126514

255 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Förskola och skola - Om två skilda traditioner och om visionen om en möjlig mötesplats (2015)

9789147112548

126 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv – exemplet förskolan (2014)

9789147111725

327 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärande i praktiken (2014)

9789144101736

282 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Leka och lära matematik ute ()

9789198226638

229 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärande lek i förskoleklass (2015)

9789188149008

212 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet (2015)

9789147099627

204 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle (2015)

9789144109442

275 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan (2010)

9789197761574

207 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Konsten att lära barn estetik (2015)

9789144108124

220 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Interkulturell pedagogik i teori och praktik (2004)

9789144036694

228 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Det tidiga språkbadet (2009)

9789144048024

282 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Uppföljning och utvärdering för förändring (2014)

9789174477993

219 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barns möte med konst (2017)

9789144112763

261 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Medierat lärande och pedagogisk mångfald (2013)

9789144084664

247 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Utvecklingspsykologi (2011)

9789127130746

252 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Utbildningsvetenskap för förskolan (2010)

9789127121119

122 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lek på allvar : en spännande utmaning (2013)

9789147105489

307 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Motorisk utveckling : nyare perspektiv på barns motorik (2004)

9789144029665

192 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Det matematiska barnet (2004)

9789127722941

404 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Miljöer för lek, lärande och samspel (2008)

9789144029115

240 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

De yngre barnens läroplanshistoria (2011)

9789144055541

259 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2016 (2016)

9789138326916

127 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärande för hållbar utveckling (2014)

9789144092560

139 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Mångfald i tidiga åldrar (2018)

9789144120393

261 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärande genom skönlitteratur - Djupläsning, förståelse, kunskap (2016)

9789144104829

267 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barns rätt till rötter och fötter - Berättande för samverkan i mångfaldens förskola (2017)

9789147122806

219 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Kollektivt lärande - i arbetslivet (2021)

9789144140360

272 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning (2004)

9789144042916

261 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Organisationspedagogik : en introduktion (2011)

9789144059969

268 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Kreativitet i förskolan (2016)

9789144108179

292 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Etiska reflektioner i forskning med barn (2017)

9789140686251

255 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Vill du också sälja dina böcker?

Nå över 100 000 studenter över hela Sverige. Skapa annonser på under en minut. Helt kostnadsfritt.

Läs mer och värdera dina böcker här

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 3 

 4 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng