Search

Interkulturell pedagogik i teori och praktik | 1st edition

by Pirjo Lahdenperä

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2004-09-28
Edition 1
Pages 178
ISBN 9789144036694
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Denna antologi handlar om interkulturell pedagogik och de utbildningsmässiga frågeställningar och utmaningar som denna inriktning inom pedagogiken lyfter fram och behandlar. Boken erbjuder en bred bild av interkulturell pedagogik i Sverige och ger exempel på skiftande ämnesmässiga tillämpningsområden. Bidragen i boken definierar kunskapsområdet interkulturell pedagogik med dess målsättningar i historisk belysning samt ger en ansats till interkulturell kunskapsteori. Boken ger också tips och idéer om hur skolan och den högre utbildningen kan utvecklas som en interkulturell lärandemiljö samt hur läraren kan fördjupa sin interkulturella kompetens och kommunikation i undervisningen.I boken kommer du att finna både handfasta råd och inspiration till egen utveckling inom det spännande fält som av alltfler benämns interkulturell pedagogik. Författarna förmedlar också erfarenheter kring vad det innebär att arbeta och reflektera från ett interkulturellt perspektiv. I boken presenteras högskolepedagogiska frågeställningar, men paralleller kan med fördel dras till alla delar av skolväsendet och andra offentliga verksamheter.Boken vänder sig till all skolpersonal, studerande och lärare vid högskolor och universitet och till dem som är intresserade av mångkulturella och interkulturella utbildningsfrågor och utmaningar.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng