Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE304G | Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6 (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE304G vid Örebro universitet.


Allmändidaktik - vetenskap för lärare

Allmändidaktik - vetenskap för lärare | 2nd edition

By Pertti Kansanen et al

Price from: 355 SEK

Buy
Barn- och ungdomsforskning

Barn- och ungdomsforskning : Metoder och arbetssätt | 1st edition

By Soly Erlandsson et al

Price from: 225 SEK

Buy
Bortom lärandet

Bortom lärandet : Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid | 1st edition

By Gert Biesta et al

Price from: 216 SEK

Buy
Bortom PISA

Bortom PISA : Internationell och jämförande pedagogik | 1st edition

By Christian Lundahl et al

Price from: 340 SEK

Buy
Den kvalitativa forskningsintervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun | 3rd edition

By Steinar Kvale et al

Price from: 322 SEK

Buy
Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys | 3rd edition

By Andreas Fejes et al

Price from: 293 SEK

Buy
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 214 SEK

Buy
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet : REVIDERAD 2019 | 6th edition

By Skolverkets Allmänna Råd et al

Price from: 178 SEK

Buy
Läroplansteori och didaktik

Läroplansteori och didaktik | 2nd edition

By Ninni Wahlström et al

Price from: 202 SEK

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 3rd edition

By Alan Bryman et al

Price from: 431 SEK

Buy
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar | 1st edition

By Christina Forsberg et al

Price from: 224 SEK

Buy
Vetenskap, kunskap och praxis

Vetenskap, kunskap och praxis | 1st edition

By Magdalene Thomassen et al

Price from: 151 SEK

Buy
Vetenskapsteori för lärarstudenter

Vetenskapsteori för lärarstudenter | 2nd edition

By Ulf Brinkkjaer et al

Price from: 282 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 4 

 6 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng