Search

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar | 1st edition

by Christina Forsberg, Yvonne Wengström and Katarina Eriksson Barajas

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2013-06-17
Edition 1
Pages 212
ISBN 9789127134119
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Den ökande kunskapstillväxten ställer krav på att dagens lärare ska kunna hantera nya forskningsrön och kritiskt värdera fakta. Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap tar upp hur man söker, analyserar och värderar information om forskningsrön samt hur man beskriver och presenterar resultatet. Med hjälp av systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny, evidensbaserad kunskap fås inom ett område. Boken riktar sig till studerande på lärarutbildningen och är utmärkt i samband med uppsatsskrivande.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 1 

 5 

 6 

 6 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng