Search

Bortom PISA : Internationell och jämförande pedagogik | 1st edition

by Christian Lundahl and Joakim Landahl

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-02-24
Edition 1
Pages 350
ISBN 9789127817630
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Vi lever i de pedagogiska jämförelsernas tidevarv där mätningar spelar en avgörande roll i samtal kring skolans tillstånd. Internationella mätningar bidrar till att rangordna länders skolsystem, samt till att peka ut vilka som anses ha lyckats eller misslyckats. Men det är viktigt att inte fastna där, utan att se vidare bortom mätningarna.

 

Bortom PISA går bortom frågan om hur länders olika skolsystem kan rangordnas. Istället för att söka svaren på svensk skolas utmaningar i hur andra länder gör använder boken internationella utblickar för att ge perspektiv och vidgade vyer.

 

Med ett internationellt perspektiv synliggörs den svenska utbildningstraditionens särdrag och förändringar över tid. Antologin kan därför visa en genväg förbi den cementerade diskussionen om skola och undervisning och istället söka orsaker i det som blivit synligt i mätningarna.

 

Antologin vänder sig till alla verksamma i och kring skolan som vill bidra till att föra diskussionen om skolan framåt.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 5 

 4 

 1 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng