Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE246G | Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning 4-6 (22,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE246G vid Örebro universitet.


Att bedöma och sätta betyg

Att bedöma och sätta betyg : Tio utmaningar i lärarens vardag | 1st edition

By Anders Jönsson et al

Price from: 373 SEK

Buy
Att platsa i en skola för alla

Att platsa i en skola för alla | 4th edition

By Roger Säljö et al

Price from: 200 SEK

Buy
Att skriva en bra uppsats

Att skriva en bra uppsats | 4th edition

By Lotte Rienecker et al

Price from: 341 SEK

Buy
Att ständigt bli bedömd

Att ständigt bli bedömd : - elevers berättelser om betyg och nationella prov | 1st edition

By Johan Samuelsson (red.) et al

Price from: 256 SEK

Buy
Bedömning för lärande

Bedömning för lärande | 2nd edition

By Christian Lundahl et al

Price from: 177 SEK

Buy
Beteendeproblem i skolan

Beteendeproblem i skolan | 2nd edition

By Bo Hejlskov Elvén et al

Price from: 245 SEK

Buy
Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap

Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap | 4th edition

By Bengt Persson et al

Price from: 293 SEK

Buy
Elevhälsa som främjar lärande

Elevhälsa som främjar lärande : Om professionellt samarbete i retorik och praktik | 1st edition

By Ingrid Hylander et al

Price from: 302 SEK

Buy
En inkluderande skola

En inkluderande skola : Möjligheter, hinder och dilemman | 1st edition

By Claes Nilholm et al

Price from: 238 SEK

Buy
Hållbar bedömning : Bildning, välmående och utveckling i skolans bedöm

Hållbar bedömning : Bildning, välmående och utveckling i skolans bedöm | 1st edition

By Christian Lundahl et al

Price from: 249 SEK

Buy
Interkulturell pedagogisk kompetens

Interkulturell pedagogisk kompetens : Integration i dagens skola | 2nd edition

By Hans Lorentz et al

Price from: 189 SEK

Buy
Kirre

Kirre : En bok om att möta, vårda och fostra trasiga barn | 2nd edition

By Gunilla O. Wahlström et al

 

Monitor

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 5 

 7 

 7 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng