Search

Elevhälsa som främjar lärande : Om professionellt samarbete i retorik och praktik | 1st edition

by Ingrid Hylander and Gunilla Guvå

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-07-18
Edition 1
Pages 256
ISBN 9789144110127
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta förebyggande och främjande. Men utan stöd av teorier, modeller och rutiner är det lätt att fastna i gamla hjulspår och ett enögt fokus på att problematisera enskilda elevers skolsvårigheter.

Den här boken syftar till att ge idéer om hur elevhälsan kan utveckla sitt arbete för att möta skollagens krav på främjande och förebyggande insatser. Framställningen hämtar stöd ur aktuell forskning men innehåller även konkreta beskrivningar av arbetssätt inom ramen för elevhälsomötet, utredningar, olika typer av samtal och konsultationer. Fokus ligger på samarbetet mellan lärare och elevhälsans olika professioner, liksom på integrationen mellan elevhälsoteamets olika kompetenser inom psykologi, medicin, omvårdnad, socialt arbete och specialpedagogik. Även rektors roll som samordnare av teamets aktiviter berörs. Boken visar på en klyfta mellan praktiken och den hälsofrämjande retoriken, men diskuterar även strategier för att överkomma praktiska problem och dilemman.

Elevhälsa som främjar lärande vänder sig till lärare, rektorer samt till personer verksamma inom elevhälsan. Boken kan även användas inom utbildningar till specialpedagog/-lärare, psykolog, socionom, läkare och sjuksköterska.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 6 

 3 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng