Search

En inkluderande skola : Möjligheter, hinder och dilemman | 1st edition

by Claes Nilholm

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2019-04-29
Edition 1
Pages 170
ISBN 9789144126241
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

– möjligheter, hinder och dilemman

De flesta elever i svensk skola har en bra situation i den meningen att de trivs och når målen. Men hur ska vi göra för att hjälpa de elever som inte har det bra i skolan? Hur skapar vi en skola där alla elever har en bra situation samtidigt som särlösningar undviks i så hög grad som möjligt?
  I den här boken tas ett helhetsgrepp på ”inkludering” genom att ett antal grundläggande frågor besvaras:

  • Vad betyder inkludering?
  • Ska svensk skola vara inkluderande enligt styrdokumenten?
  • Är svensk skola inkluderande?
  • Vad kan vi lära oss av forskningen?
  • Hur kan de rektorer och lärare som vill utveckla en mer inkluderande skola systematisera sitt arbete?
  • Vilka hinder och dilemman kan identifieras när avsikten är att skapa en inkluderande skola?

 

När dessa övergripande frågor knyts till det vardagliga arbetet i skolan möter läsaren ett till stora delar nytt sätt att tänka kring svensk skola.
 Boken vänder sig främst till verksamma lärare och studenter på lärarprogrammet, men även till andra som arbetar med barn och ungdomar och till alla som intresserar sig för skolfrågor.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 9 

 2 

 5 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng