Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE021G | Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning f-3 (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE021G vid Örebro universitet.


Att motverka rasism : i förskolan och skolan

Att motverka rasism : i förskolan och skolan | 1st edition

By Emma Arneback et al

Price from: 314 SEK

Buy
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Barns och ungas rättigheter i utbildning | 2nd edition

By Solveig Hägglund et al

Price from: 277 SEK

Buy
Barns syn på vuxna

Barns syn på vuxna : Att komma nära barns perspektiv | 1st edition

By Elisabeth Arnér et al

Price from: 167 SEK

Buy
Hållbar utveckling - Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Hållbar utveckling - Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan | 1st edition

By Louise Sund et al

Price from: 307 SEK

Buy
Juridik i professionellt lärarskap

Juridik i professionellt lärarskap | 4th edition

By Marco Nilsson et al

Price from: 237 SEK

Buy
Lyhörda lärare

Lyhörda lärare | 1st edition

By Anneli Frelin et al

Price from: 224 SEK

Buy
Lärande

Lärande : En introduktion till perspektiv och metaforer | 1st edition

By Roger Säljö et al

Price from: 193 SEK

Buy
Lärande, skola, bildning

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare | 5th edition

By Caroline Liberg et al

Price from: 444 SEK

Buy
Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik | 1st edition

By Gunnel Colnerud et al

Price from: 268 SEK

Buy
Pedagogens inre rum : känslor och förnuft i lärarprofessionen

Pedagogens inre rum : känslor och förnuft i lärarprofessionen | 2nd edition

By Margareta Normell et al

 

Monitor
Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap : Med konflikter i fokus | 1st edition

By Ilse Hakvoort et al

Price from: 259 SEK

Buy
Skola i normer

Skola i normer | 3rd edition

By Eva Reimers (red.) et al

Price from: 366 SEK

Buy
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3rd edition

By Hans Strand et al

Price from: 267 SEK

Buy
Teorier för undervisning och lärande

Teorier för undervisning och lärande | 1st edition

By Mona Holmqvist (red.) et al

Price from: 288 SEK

Buy
Utbildningshistoria - en introduktion (Bok + digital produkt)

Utbildningshistoria - en introduktion (Bok + digital produkt) | 3rd edition

By Esbjörn Larsson et al

Price from: 492 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng