Search

Att motverka rasism : i förskolan och skolan | 1st edition

by Emma Arneback and Jan Jämte

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-07-20
Edition 1
Pages 170
ISBN 9789127819894
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Forskning visar att rasism tar sig en rad olika uttryck, på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper högre risk än andra att utsättas för kränkningar och diskriminering. Därmed motverkar rasism barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.

 

Behoven av insatser för att motverka rasism är stora. I boken beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas olika sätt att förstå och analysera rasism och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Författarna redogör också för en bred palett av arbetssätt som kan användas för att motverka olika former av rasism i förskola och skola från normkritik, interkulturell och frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 7 

 2 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng