• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE020G | Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE020G vid Örebro universitet.


Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan : Vikten av trygghet för lek och lärande | 1st edition

By Anders Broberg et al

Price from: 214 SEK

Buy
Arbeta med jämställdhet i förskolan : Med normmedveten pedagogik

Arbeta med jämställdhet i förskolan : Med normmedveten pedagogik | 1st edition

By Mia Heikkilä et al

Price from: 244 SEK

Buy
Att motverka rasism : i förskolan och skolan

Att motverka rasism : i förskolan och skolan | 1st edition

By Emma Arneback et al

Price from: 219 SEK

Buy
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Barns och ungas rättigheter i utbildning | 2nd edition

By Solveig Hägglund et al

Price from: 234 SEK

Buy
Barns syn på vuxna

Barns syn på vuxna : Att komma nära barns perspektiv | 1st edition

By Elisabeth Arnér et al

Price from: 132 SEK

Buy
Didaktik i förskolan

Didaktik i förskolan | 1st edition

By Karin Hjälmeskog et al

Price from: 230 SEK

Buy
Förskolan - uppdrag och juridik

Förskolan - uppdrag och juridik | 1st edition

By Helene Roslund et al

Price from: 222 SEK

Buy
Förskolans arbete med hållbarhet

Förskolans arbete med hållbarhet | 1st edition

By Ingrid Pramling Samuelsson et al

Price from: 226 SEK

Buy
Förskolans historia

Förskolans historia : Förskolepolitik, barn och barndom | 1st edition

By Anne-Li Lindgren et al

Price from: 217 SEK

Buy
Förskollärarens pedagogiska ledarskap

Förskollärarens pedagogiska ledarskap | 1st edition

By Jonas Stier et al

Price from: 240 SEK

Buy
Interkulturellt arbete i förskolan : Med läroplanen som grund

Interkulturellt arbete i förskolan : Med läroplanen som grund | 1st edition

By Jonas Stier et al

Price from: 238 SEK

Buy
Lekande rätt

Lekande rätt : En förskola för barnets rättigheter | 2nd edition

By Fanny Davidsson et al

Price from: 234 SEK

Buy
Lyhörda lärare

Lyhörda lärare | 1st edition

By Anneli Frelin et al

Price from: 179 SEK

Buy
Lärande, skola, bildning

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare | 5th edition

By Caroline Liberg et al

Price from: 387 SEK

Buy
Läroplan för förskolan. Lpfö 18

Läroplan för förskolan. Lpfö 18 | 1st edition

By Skolverkets Allmänna Råd et al

Price from: 68 SEK

Buy
Rum i förskolan : - för barns lek och lärande

Rum i förskolan : - för barns lek och lärande | 1st edition

By Anne Lillvist et al

Price from: 233 SEK

Buy
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3rd edition

By Hans Strand et al

Price from: 181 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 1 

 9 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng