Search

Anknytning i förskolan : Vikten av trygghet för lek och lärande | 1st edition

by Anders Broberg, Malin Broberg and Birthe Hagström

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2012-08-20
Edition 1
Pages 310
ISBN 9789127133129
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Used within following courses

Description

För små barn är trygga relationer en förutsättning för lärande. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande.

Denna bok ger en grund i anknytningsteori och författarna visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag: 

Hur känner man igen och möter barns trygghetsbehov vid inskolning, hämtning, samling, lek och vila? Hur påverkar olika förändringar barns anknytningsbehov, till exempel personal som slutar, skolstart, att få ett nytt syskon eller föräldrar som separerar? Hur kan man förstå, och vad kan man göra, om ett barn är ovanligt klängigt eller kanske tvärtom drar sig undan när det blir ledset?

Boken är skriven för blivande förskollärare, personal som arbetar med de yngsta barnen i förskolan, småbarnsföräldrar och andra som vill veta mer om anknytningens betydelse i förskolan.

Barns viktigaste anknytningspersoner är föräldrarna, men vid ett- till tvåårsåldern börjar de flesta barn på förskolan och har då ett stort behov av att utveckla nära relationer även till personalen där. Boken handlar om förskolebarn och deras relationer till pedagogerna i förskolan. Några frågeställningar som tas up är: Hur påverkas barnens relationer? Hur kan pedagogerna få barnen att känna sig trygga och sedda? Vilken betydelse har inskolningen för barnens känsla av trygghet? Hur viktigt är det med kontinuitet och att ha några vuxna i förskolan som man är extra trygg med?

Skrivet om boken:
Läs om boken på bloggen Med näsan i en bok eller läs författarnas debattartikel om storleken på barngrupper i förskolan som publicerades i GP den 2 juni 2013.

På www.nok.se/anknytning finns extramaterial såsom diskussionsfrågor till de olika kapitlen.

Malin Broberg är leg. psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet.

Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr i pedagogik.

Anders Broberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 7 

 0 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng