Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SO001G | Sociologi GR (A) (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SO001G vid Mittuniversitetet.


Att tänka socialpsykologiskt

Att tänka socialpsykologiskt | 1st edition

By Inger Glavind Bo et al

Price from: 220 SEK

Buy
Båten i parken

Båten i parken | 6th edition

By Per Månsson et al

Price from: 201 SEK

Buy
Class and Stratification

Class and Stratification | 1st edition

By Rosemary Crompton et al

Price from: 172 SEK

Buy
Den protestantiska etiken och kapitalismens anda

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda | 1st edition

By Max Weber et al

Price from: 106 SEK

Buy
Etnicitet

Etnicitet : BeGreppbart | 1st edition

By Hanna Wikström et al

Price from: 178 SEK

Buy
Etnografiska observationer

Etnografiska observationer | 1st edition

By Gösta Arvastson (red.) et al

Price from: 220 SEK

Buy
Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning | 1st edition

By Christofer Edling et al

Price from: 56 SEK

Buy
Handbok i kvalitativa metoder

Handbok i kvalitativa metoder | 2nd edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 115 SEK

Buy
Handbok i kvalitativa metoder

Handbok i kvalitativa metoder | 1st edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 67 SEK

Buy
Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori

Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori | 7th edition

By Per Månson et al

Price from: 279 SEK

Buy
Klass och stratifiering

Klass och stratifiering | 1st edition

By Rosemary Crompton et al

Price from: 167 SEK

Buy
Kvalitativa intervjuer

Kvalitativa intervjuer | 4th edition

By Jan Trost et al

Price from: 175 SEK

Buy
Människans frigörelse

Människans frigörelse | 1995

By Karl Marx et al

Price from: 138 SEK

Buy
Om genus

Om genus | 3rd edition

By Raewyn Connell et al

Price from: 138 SEK

Buy
Självmordet

Självmordet | 11999th edition

By Emile Durkheim et al

Price from: 80 SEK

Buy
Sociologi 2.0

Sociologi 2.0 : Samhällsteori och samtidskultur | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 292 SEK

Buy
Understanding Classical Sociology

Understanding Classical Sociology | 2nd edition

By W. W. Sharrock et al

Price from: 250 SEK

Buy
Vardagslivets socialpsykologi

Vardagslivets socialpsykologi | 3rd edition

By Philip Lalander et al

Price from: 283 SEK

Buy
Varför vetenskap?

Varför vetenskap? : Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen | 4th edition

By Jonas Hinnfors et al

Price from: 198 SEK

Buy
Vetenskapsteori för samhällsvetare

Vetenskapsteori för samhällsvetare | 1st edition

By Jan Holm Ingemann et al

Price from: 289 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 5 

 5 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng