• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning | 1st edition

by Christofer Edling

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-08-13
Edition 1
More editions 2016/2, 2022/3
Pages 184
ISBN 9789147090426
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Description

Sociologin har ända sedan ämnets grundande sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Men trots denna gemensamma kärna, finns det inom sociologin en mångfald av teoretiska perspektiv, metodologiska ansatser och olika sätt att se samhället. I denna antologi visar författarna att sociologins pluralism inte ska ses som en svaghet, utan snarare som en tillgång som berikar ämnet. De vill ge en inblick i sociologins djup och bredd - och på så sätt inspirera till fortsatt sociologiskt tänkande!

Läs mer
I boken tar några av Sveriges främsta sociologer på ett lättillgängligt sätt upp olika sociala skiktningsprinciper:
- Klass: Stefan Svallfors
- Kön: Marie Evertsson
- Etnicitet: Ove Sernhede
- Sexualitet: Alexandra Bogren
- Ålder: Magnus Karlsson
- Intersektionalitet: Göran Ahrne

Om författarna
Bokens redaktörer och författare till inledningskapitlet är Christofer Edling, professor i sociologi vid Jacobs University i Bremen, och Fredrik Liljeros, docent i sociologi vid Stockholms universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 2 

 2 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng