Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SMGC01 | Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SMGC01 vid Karlstads universitet.


Det sociala landskapet : en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet

Det sociala landskapet : en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet | 4th edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 128 SEK

Buy
Emotioner, vardagsliv och samhälle: - en introduktion till emotionssociologi

Emotioner, vardagsliv och samhälle: - en introduktion till emotionssociologi | 1st edition

By Lars Dahlgren et al

Price from: 234 SEK

Buy
Essential Theory for Social Work Practice

Essential Theory for Social Work Practice | 2nd edition

By Chris Beckett et al

Price from: 1168 SEK

Buy
Funktionshindrade i välfärdssamhället

Funktionshindrade i välfärdssamhället | 4th edition

By Rafael Lindqvist et al

Price from: 97 SEK

Buy
Funktionshindrade i välfärdssamhället

Funktionshindrade i välfärdssamhället | 2nd edition

By Rafael Lindqvist et al

Price from: 144 SEK

Buy
Intersektionalitet i socialt arbete

Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis | 2nd edition

By Tina Mattsson et al

Price from: 105 SEK

Buy
Intersektionalitet i socialt arbete

Intersektionalitet i socialt arbete | 1st edition

By Tina Mattsson et al

Price from: 82 SEK

Buy
Livet en gång till : en ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik

Livet en gång till : en ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik | 2nd edition

By Peter Brusén et al

Price from: 145 SEK

Buy
Mänskliga rättigheter i svensk belysning

Mänskliga rättigheter i svensk belysning | 2nd edition

By Lars Zanderin et al

Price from: 120 SEK

Buy
Normer och normalitet i socialt arbete

Normer och normalitet i socialt arbete | 1st edition

By Kerstin Svensson et al

Price from: 186 SEK

Buy
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige

Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige | 1st edition

Author's missing

Price from: 200 SEK

Buy
Perspektiv på sociala problem

Perspektiv på sociala problem | 2nd edition

By Henrik Andershed et al

Price from: 285 SEK

Buy
Socialpolitik - Varför, hur och till vilken nytta?

Socialpolitik - Varför, hur och till vilken nytta? | 4th edition

By Jonas Olofsson et al

Price from: 208 SEK

Buy
Socialpolitiska klassiker

Socialpolitiska klassiker | 1st edition

By Håkan Johansson et al

Price from: 254 SEK

Buy
Sociologi 2.0

Sociologi 2.0 : Samhällsteori och samtidskultur | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 244 SEK

Buy
Sociologi 2.0

Sociologi 2.0 | 1st edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 104 SEK

Buy
Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete

Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete | 3rd edition

By Pål Repstad et al

Price from: 244 SEK

Buy
Vår offentliga förvaltning

Vår offentliga förvaltning : Samverkan i välfärdspolitiken | 1st edition

By Hans Bengtsson et al

Price from: 96 SEK

Buy
Vår offentliga förvaltning : Samverkan i välfärdspolitiken

Vår offentliga förvaltning : Samverkan i välfärdspolitiken | 2nd edition

By Hans Bengtsson et al

Price from: 251 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng