Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Sociologi 2.0 | 1st edition

by Simon Lindgren

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-01-15
Edition 1
More editions 2015/2
Pages 240
ISBN 9789140650825
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Society & Politics
 ↳ Sociology
Add to cart

Used within following courses

Description

Sociologi 2.0 - Samhällsteori och samtidskultur riktar sig till alla som är intresserade av sociologi och samhällsteori, men särskilt tänkt som lärobok på grundläggande teorikurser inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Uppdateringen till Sociologi 2.0 handlar inte om att förkasta befintlig teori till förmån för trendiga begrepp utan snarare om en illustration av de etablerade teoriernas ibland nästan förvånansvärda användbarhet när det gäller dagens samhälle. När klassikerna utarbetade sina perspektiv fanns varken snabbmat, reality-TV eller mobiltelefoner, men de lyckades ändå finna perspektiv på samhället som i allra högsta grad bör hållas vid liv.

I boken tas både klassiska och mer sentida teorier upp i relation till samtidskulturella uttryck på ett sätt som förser läsaren med en relativt omfattande orientering och begreppslig verktygslåda. Nyckelbegreppen hos tänkare som Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Bourdieu, Giddens, Goffman, Bauman och Butler ges en ordentlig genomgång.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 9 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng