• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPGG02 | Den lärande eleven - grundlärare (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPGG02 vid Karlstads universitet.


Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola | 1st edition

By Karin Jönsson (red.) et al

Price from: 79 SEK

Buy
De yngre barnens läroplanshistoria

De yngre barnens läroplanshistoria | 2nd edition

By Ann-Christine Vallberg Roth et al

Price from: 155 SEK

Buy
Den tidlösa pedagogiken

Den tidlösa pedagogiken | 2nd edition

By Tomas Kroksmark et al

Price from: 274 SEK

Buy
Det värderande ögat

Det värderande ögat : Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning | 1st edition

By Cato R. P. Bjørndal et al

Price from: 74 SEK

Buy
En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner

En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner | 2015

By Marie-Louise Hansson Stenhammar

 

Monitor
Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer | 1st edition

By Staffan Selander et al

Price from: 245 SEK

Buy
Examensarbetet i lärarutbildningen

Examensarbetet i lärarutbildningen | 5th edition

By Per Olov Svedner et al

Price from: 118 SEK

Buy
Glädjens pedagogik

Glädjens pedagogik | 1st edition

By Anne Linder et al

Price from: 178 SEK

Buy
Interkulturella perspektiv

Interkulturella perspektiv : Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer | 2nd edition

By Bosse Bergstedt et al

Price from: 214 SEK

Buy
Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer

Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer | 1st edition

By Bosse Bergstedt et al

Price from: 82 SEK

Buy
Jämställdhet - en del av skolans värdegrund

Jämställdhet - en del av skolans värdegrund | 1st edition

By Maria Hedlin et al

Price from: 173 SEK

Buy
Kriget är slut

Kriget är slut | 2011

By Morgan Alling et al

Price from: 44 SEK

Buy
Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv

Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv | 1st edition

By Carl Anders Säfström et al

Price from: 181 SEK

Buy
Lusten att förstå : om lärande på människans villkor

Lusten att förstå : om lärande på människans villkor | 1st edition

By Peter Gärdenfors et al

Price from: 189 SEK

Buy
Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6

Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6 | 2nd edition

By Eva Riesbeck et al

Price from: 284 SEK

Buy
Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik | 1st edition

By Jörgen Dimenäs et al

Price from: 221 SEK

Buy
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare | 2nd edition

By Caroline Liberg et al

Price from: 77 SEK

Buy
Lärares yrkesetik

Lärares yrkesetik | 1st edition

By Roger Fjellström et al

Price from: 201 SEK

Buy
Läraryrkets många ansikten

Läraryrkets många ansikten | 3rd edition

By Margrethe Brynolf et al

Price from: 249 SEK

Buy
Läraryrkets många ansikten

Läraryrkets många ansikten | 2nd edition

By Margrethe Brynolf et al

Price from: 165 SEK

Buy
Miljöer för lek, lärande och samspel

Miljöer för lek, lärande och samspel | 1st edition

By Anette Sandberg et al

Price from: 185 SEK

Buy
Möt eleven : lärarens väg till demokrati i klassen

Möt eleven : lärarens väg till demokrati i klassen | 1st edition

By Bo Jacobsen et al

Price from: 142 SEK

Buy
Perspektiv på lärande

Perspektiv på lärande | 2nd edition

By Jonas F. Soltis et al

Price from: 171 SEK

Buy
Perspektiv på lärande

Perspektiv på lärande | 1st edition

By D. C. Phillips et al

Price from: 58 SEK

Buy
Skolan som politisk organisation

Skolan som politisk organisation | 2nd edition

By Jon Pierre (red.) et al

Price from: 95 SEK

Buy
Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan

Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan | 1st edition

By Eva Hjörne et al

Price from: 140 SEK

Buy
Tal : och de fyra räknesätten

Tal : och de fyra räknesätten | 1st edition

By Håkan Sollervall et al

Price from: 162 SEK

Buy
Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik | 5th edition

By Gunnar Lindström et al

Price from: 42 SEK

Buy
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning re

Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning re | 1st edition

By James Nottingham et al

Price from: 185 SEK

Buy
Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi | 3rd edition

By Björn Nilsson et al

Price from: 118 SEK

Buy
Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt

Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt | 3rd edition

By Ross W Greene et al

Price from: 285 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 3 

 2 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng