Search

Tal : och de fyra räknesätten | 1st edition

by Håkan Sollervall

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2007-03-30
Edition 1
Pages 172
ISBN 9789144045276
Kategori(er) Language
Add to cart

Used within following courses

Description

Denna bok riktar sig till dig som är intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper i matematik. Den är särskilt skriven med tanke på att kunna användas inom svensk lärarutbildning. Genom metodisk variation mellan matematikens olika representationsformer erbjuds du många spännande infallsvinklar och sätt att arbeta med talen och de fyra räknesätten.Du som vill bli, eller som redan är matematiklärare, vet att du behöver förstå hur barn resonerar och tänker för att kunna möta dem i deras lärandeprocesser. I denna bok finner du många vägar in i matematiken och vägar som leder vidare till en djupare och brett förankrad förståelse, samma vägar som dina elever kan komma att möta.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 5 

 4 

 1 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng