Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPGF02 | Tema Lärande och utveckling (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPGF02 vid Karlstads universitet.


Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan : Vikten av trygghet för lek och lärande | 1st edition

By Anders Broberg et al

Price from: 214 SEK

Buy
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet | 1st edition

By Ingrid Engdahl et al

Price from: 93 SEK

Buy
Att undervisa barn i förskolan

Att undervisa barn i förskolan | 2nd edition

By Ingrid Pramling Samuelsson et al

Price from: 163 SEK

Buy
Barns medierade värld : syskonsamspel, lek och konsumtion

Barns medierade värld : syskonsamspel, lek och konsumtion | 2015

By Ylva Ågren et al

Price from: 97 SEK

Buy
Barns sociala samvaro

Barns sociala samvaro | 1st edition

By Borgunn Ytterhus et al

Price from: 201 SEK

Buy
En rosa pedagogik

En rosa pedagogik : Jämställdhetspedagogiska utmaningar | 1st edition

By Hillevi Lenz Taguchi et al

Price from: 261 SEK

Buy
Kropp, rörelse och hälsa i förskolan

Kropp, rörelse och hälsa i förskolan | 1st edition

By Heid Osnes et al

Price from: 206 SEK

Buy
Lekteorier

Lekteorier | 1st edition

By Mikael Jensen et al

Price from: 229 SEK

Buy
Lyssnandets pedagogik

Lyssnandets pedagogik | 2nd edition

By Ann Åberg et al

Price from: 274 SEK

Buy
Lärande

Lärande : En introduktion till perspektiv och metaforer | 1st edition

By Roger Säljö et al

Price from: 193 SEK

Buy
Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016

Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016 | 3rd edition

By Skolverkets Allmänna Råd et al

Price from: 60 SEK

Buy
Mediepedagogik på barnens villkor

Mediepedagogik på barnens villkor | 1st edition

By Anna Nilsson et al

Price from: 207 SEK

Buy
Rör dig - lär dig

Rör dig - lär dig | 2018

By Ingegerd Ericsson et al

Price from: 191 SEK

Buy
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom | 1st edition

By Kristian Lutz et al

Price from: 160 SEK

Buy
Visst kan ALLA vara med! i idrott, lek och spel

Visst kan ALLA vara med! i idrott, lek och spel | 2008

By Inger Johansson et al

 

Monitor

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 6 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng