Search

Kropp, rörelse och hälsa i förskolan | 1st edition

by Heid Osnes, Hilde Nancy Skaug and Karen Marie Eid Kaarby

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-03-02
Edition 1
Pages 179
ISBN 9789144075174
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Barn är sin kropp och det är genom kropp och rörelse som de lär känna sig själva och sin omgivning. Nyare forskning lyfter fram betydelsen av stimulerande och motiverande rörelsemiljöer för barns utveckling och lärande mer än vad äldre forskning har kunnat visa. Boken tar upp områden som barns sätt att: - vara i och bemästra sin kropp - utvecklas fysiskt och motoriskt - utveckla styrka och koordination - lära i olika fysiska miljöer. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskola och förskoleklass samt ledare i föreningsverksamhet med intresse för att fördjupa sin kunskap om utemiljöns möjligheter till fysisk utveckling hos barn.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 5 

 5 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng