Search

Hej, jag heter Isabelle

Välkommen till min sida på Campusbokhandeln. Här kan du köpa min kurslitteratur precis lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Dessutom är det bättre för miljön.

50 aktiva annonser
18 sålda annonser
Jag skickar boken efter 4,2 dagar i snitt
Frakttiden har fått 4,1 av 5 i snitt
Skicket stämmer överens har fått 4,1 av 5 i snitt

Jag skickar alla böcker spårbart på Campusbokhandelns fraktavtal.

Min kurslitteratur (50 st)

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori (2014)

9789147106585

226 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori (2014)

9789147106585

226 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom (2011)

9789147100132

226 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Introduktion till vetenskapsteorin (2018)

9789172351141

167 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Akademiskt läsande och skrivande (2015)

9789144092546

273 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

En, två, många: - om barns tidiga matematiska tänkande (2010)

9789147015573

202 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt (2014)

9789147111558

268 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Motorisk utveckling : nyare perspektiv på barns motorik (2004)

9789144029665

167 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Det matematiska barnet (2004)

9789127722941

379 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Att läsa och skriva i förskolan (2011)

9789144068596

273 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Den moderna barndomen och barns vardagsliv (2007)

9789173310673

144 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Lärarens handbok (2017)

9789144118420

308 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv (2016)

9789140688460

332 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Barns sociala samvaro (2003)

9789144026992

226 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Utbildningsvetenskap för förskolan (2010)

9789127121119

391 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Lärandets grogrund - Perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan (2016)

9789144110639

261 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan (2015)

9789147111954

308 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Utmanande beteende i förskolan (2016)

9789144111933

167 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Barns och ungas rättigheter i utbildning (2013)

9789140683472

355 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Rörelse och experimenterande i små barns lärande : Deleuze och Guattari i förskolan (2014)

9789144083926

285 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Med sikte på förskolan (2014)

9789144092577

191 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik (2012)

9789140673459

191 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Handbok i kvalitativ analys (2014)

9789147111657

155 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Handbok i kvalitativa metoder (2015)

9789147112241

285 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Den mångkulturella förskolan (2013)

9789144091624

120 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Det ska ni veta! (2012)

9789144085593

179 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok (2014)

9789147114627

167 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Att göra lärandet synligt (2013)

9789176565759

379 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barns inflytande i förskolan (2009)

9789144053325

167 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Lärande (2015)

9789140688262

255 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Formulera - Bild och projekt i förskolan (2017)

9789147111732

379 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Design för lärande i förskolan (2012)

9789113043906

179 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Titta här! - En bok om barns uppmärksamhet (1999)

9789147007325

167 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Vad berättas om mig? (2011)

9789144066486

179 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Den lärande hjärnan (2011)

9789127119222

308 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Kärnämnen i förskolan : nycklar till livslångt lärande (2012)

9789127132696

320 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Utskälld (2003)

9789147051823

308 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

En dator per elev : lärande i en digital skolmiljö (2014)

9789144079547

273 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Etik i professionellt lärarskap (2016)

9789140694751

249 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt (2014)

9789147111558

308 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Förskoleserien, Empatiskt ledarskap - Samspel i ba (2017)

9789127451094

320 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Musikvetenskap för förskolan (2012)

9789127132344

308 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Modig och stark - eller ligga lågt (2005)

9789127110236

214 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Estetik : en introduktion (2010)

9789171733078

191 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Små barns delaktighet och inflytande: - några perspektiv (2009)

9789147094127

226 SEK

Slitet skick

Säljarens kommentar:

Förskolans matematik (2013)

9789185143238

273 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Undervisa i pedagogiskt drama (2016)

9789144115306

314 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Konflikthantering i arbetslivet (2015)

9789140688354

226 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Förskolans matematik (2013)

9789185143238

320 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (2016)

9789127147072

314 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Vill du också sälja dina böcker?

Nå över 100 000 studenter över hela Sverige. Skapa annonser på under en minut. Helt kostnadsfritt.

Läs mer och värdera dina böcker här

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 6 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng