Search

Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok | 2nd edition

by Christina Wehner-Godée

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-06-16
Edition 2
More editions 2013/1
Pages 136
ISBN 9789147114627
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Vad innebär det att lyssna med alla sina sinnen? Hur kan vi lära oss att ifrågasätta våra traditionella värderingar, och hur påverkar detta vår perception av omgivningen?
Det här är ett interaktivt läromedel: en bok och en DVD med korta videosekvenser från tre förskoleavdelningar med barn 1-5 år. Syftet med videosekvenserna är att du ska lyssna, se och skärpa alla sinnen, och öva på hur pedagogisk dokumentation kan gå till.

Läs mer
Författaren diskuterar villkoren för vårt lyssnande och seende. Det vi först ser i en videosekvens säger ofta mer om oss själva och vårt eget tänkande. Christina Wehner-Godée demonstrerar med flera exempel hur vi kan byta ”glasögon” och växla fokus mellan olika företeelser i ett identiskt sammanhang; vad framträder med tanke på genus, olika ämnesområden och pedagogisk miljö?
Författaren använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att möta och ifrågasätta invanda tankar. Hon exemplifierar med olika videosekvenser hur man kan göra en spaltdokumentation, reflektera, tolka och göra teorianknytningar. Hur kan pedagogerna tillsammans med barnen utveckla lärandet och förbättra kvalitén i verksamheten? En pedagogisk dokumentation kan bli navet i hjulet som sätter snurr på pedagogiska och didaktiska tankar i den egna barngruppen.
Boken och DVD:n vänder sig till lärarutbildare, studenter och verksamma lärare i förskola och förskoleklass.

Om författarna
Christina Wehner-Godée är läromedelsförfattare och har undervisat i didaktik och media vid Lärarhögskolan i Stockholm, nuvarande Stockholms universitet. Hon tilldelades 2004 års Malaguzzi-pris för gränsöverskridande arbete och nya tankar kring professionsutbildning.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 7 

 5 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng