Search

Undervisa i pedagogiskt drama | 4th edition

by Bodil Erberth and Viveka Rasmusson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2016-08-26
Edition 4
More editions 2008/3, 1996/2
Pages 280
ISBN 9789144115306
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Ny forskning understryker betydelsen av drama och teater i skol-
undervisningen för att stimulera elevers kognitiva och verbala utveckling.
Denna heltäckande lärobok ger praktisk handledning i hur man kan
använda drama och teater i detta syfte.

I boken finns mängder av tips på grundläggande lustfyllda drama- och
teaterövningar. Författarna visar på ett konkret sätt hur man kan börja med
enklare övningar och improvisationer för att sedan gå vidare till dramatisk
gestaltning och teater.

En rad exempel på genomförda utvecklingsarbeten som Viveka Rasmusson
handlett på olika nivåer konkretiserar ytterligare hur dramaundervisning
i skola och förskola kan planeras och genomföras. Det handlar t.ex. om
drama i en mångkulturell barngrupp, om konfliktlösning i förskolan
med hjälp av handdockor och om att resa i tiden i ett historiskt rollspel
med gymnasister. En bakgrund ges också till den moderna drama- och
teaterpedagogikens framväxt, den skapande processen liksom
kommunikation och konflikthantering.

I denna moderniserade fjärde upplaga presenteras ny såväl svensk som
internationell forskning inom ämnesområdet.

Undervisa i pedagogiskt drama riktar sig till studenter på lärarutbildningen
samt till verksamma lärare och förskollärare. Den kan med fördel användas
också av studieförbund och i annan vuxenutbildning.

Fjärde upplagan

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 2 

 0 

 2 

 4 

 3 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng