Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 6PE203 | Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 (5,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 6PE203 vid Umeå universitet.


Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse | 4th edition

By Elisabeth Doverborg et al

Price from: 167 SEK

Buy
Didaktik i förskolan

Didaktik i förskolan | 1st edition

By Karin Hjälmeskog et al

Price from: 330 SEK

Buy
Etik, integritet och dokumentation i förskolan

Etik, integritet och dokumentation i förskolan | 2nd edition

By Anne-Li Lindgren et al

Price from: 292 SEK

Buy
Lyhörda lärare

Lyhörda lärare | 1st edition

By Anneli Frelin et al

Price from: 260 SEK

Buy
Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok

Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok | 2nd edition

By Christina Wehner-Godée et al

Price from: 167 SEK

Buy
Lärares relationskompetens - Vad är det? Hur kan den utvecklas?

Lärares relationskompetens - Vad är det? Hur kan den utvecklas? | 1st edition

By Jonas Aspelin et al

Price from: 227 SEK

Buy
Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation : Utvecklas och lära tillsammans, Förskoleserien | 1st edition

By Gunilla Essén et al

Price from: 302 SEK

Buy
Professionell vägledning

Professionell vägledning | 2nd edition

By Kerstin Hägg et al

Price from: 245 SEK

Buy
Samspelsbar och samtalsklar - om samtal i förskolan och skolan

Samspelsbar och samtalsklar - om samtal i förskolan och skolan | 1st edition

By Margareta Öhman et al

Price from: 297 SEK

Buy
Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling | 1st edition

By Christian Eidevald et al

Price from: 298 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 0 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng