Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 2SP009 | Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2SP009 vid Umeå universitet.


Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram | 2014

By Skolverket et al

Price from: 106 SEK

Buy
Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå | 2nd edition

By Maria Eriksson (red.) et al

Price from: 274 SEK

Buy
Barnsamtal - den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårig

Barnsamtal - den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårig | 2nd edition

By Emilie Kinge et al

Price from: 188 SEK

Buy
En inkluderande skola

En inkluderande skola : Möjligheter, hinder och dilemman | 1st edition

By Claes Nilholm et al

Price from: 201 SEK

Buy
Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling | 2019

Author's missing

 

Monitor
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar | 2nd edition

By Ann Ahlberg et al

Price from: 191 SEK

Buy
Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt

Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt | 3rd edition

By Ross W Greene et al

Price from: 254 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 9 

 5 

 7 

 5 

 9 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng