• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SA5161 | Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SA5161 vid Örebro universitet.


Arbetsgrupper - organisationspsykologi i praktiken

Arbetsgrupper - organisationspsykologi i praktiken | 1st edition

By Birgitte Bonnerup et al

Price from: 217 SEK

Buy
Att förklara samhället

Att förklara samhället | 2nd edition

By Liselotte Jakobsen et al

Price from: 119 SEK

Buy
Etablerade och outsiders

Etablerade och outsiders | 2nd edition

By Norbert Elias et al

Price from: 114 SEK

Buy
Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys | 2nd edition

By Christina Back et al

Price from: 81 SEK

Buy
Identitetens makt

Identitetens makt | 2000

By Manuel Castells et al

Price from: 140 SEK

Buy
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 214 SEK

Buy
Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor

Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor | 2nd edition

By Bo Edvardsson et al

Price from: 214 SEK

Buy
Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod

Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod | 2nd edition

By Britt-Marie Sohlberg et al

Price from: 78 SEK

Buy
Mångkulturalism: Socialt fenomen och politisk utmaning

Mångkulturalism: Socialt fenomen och politisk utmaning | 1st edition

By Rolf Lidskog et al

Price from: 209 SEK

Buy
Problemformulering

Problemformulering | 1st edition

By Lotte Rienecker et al

Price from: 56 SEK

Buy
Rötter och fötter

Rötter och fötter : Identitet i en föränderlig tid | 2004

By Thomas Hylland Eriksen et al

Price from: 114 SEK

Buy
Systematic Approaches to Successful Literature Review

Systematic Approaches to Successful Literature Review | 1st edition

By Andrew Booth et al

Price from: 164 SEK

Buy
Textens mening och makt

Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa | 3rd edition

By Kristina Boréus et al

Price from: 138 SEK

Buy
Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen

Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen | 1st edition

By Kirsten Hyldgaard et al

Price from: 264 SEK

Buy
Övervakning och straff : fängelsets födelse

Övervakning och straff : fängelsets födelse | 4th edition

By Michel Foucault et al

Price from: 51 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 2 

 2 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng