• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod | 2nd edition

by Britt-Marie Sohlberg and Peter Sohlberg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-11-20
Edition 2
More editions 2002/1, 2013/3, 2019/4
Pages 272
ISBN 9789147089543
Kategori(er) Philosophy
Add to cart

Description

Hur gör forskare när de forskar? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Denna nya upplaga innehåller bland annat fler översikter och sammanfattningar, nya forskningsexempel inom kvalitativ metod, en diskussion av hermeneutik och förståelse samt nya exempel på hur teorier kan fungera i den vetenskapliga praktiken och i yrkessammanhang.

Om författarna
Britt-Marie Sohlberg är fil.mag., leg. sjuksköterska och universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Peter Sohlberg är docent i sociologi vid Uppsala universitet och universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng