• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Kunskapens former | 3rd edition

by Britt-Marie Sohlberg and Peter Sohlberg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-07-25
Edition 3
More editions 2008/2, 2002/1, 2019/4
Pages 310
ISBN 9789147098804
Kategori(er) Philosophy
Society & Politics
 ↳ Global Studies
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för ”vardaglig” forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Problematiseringen utgår från såväl klassiska som moderna vetenskapsteoretiska och -filosofiska perspektiv. Syftet är att behandla dessa komplexa problem på ett översiktligt och otekniskt sätt utan att överförenkla konfliktlinjer och fascinerande problemställningar.

Läs mer
Boken innehåller fem huvudavsnitt:
- Grundläggande filosofiska begrepp och traditioner.
- En översikt över teman som behandlas inom vetenskapsteorin och deras koppling till praktiskt forskningshantverk.
- En översikt över vanliga vetenskapliga metoder för kunskapsbildning.
- En översikt över vetenskapliga paradigm och deras ståndpunkter när det gäller att beskriva, definiera, klassificera, förklara och formulera teorier.
- En uppgiftsbank med instuderingsfrågor och instruktioner för vetenskapsteoretisk analys och presentation.
Denna nya upplaga innehåller bland annat en utvidgad diskussion om förståelse- och tolkningsdimensioner, ett nytt avsnitt om den principiella innebörden av att använda referenser och en praktiskt orienterad diskussion om spänningsförhållandet mellan forskningsmässig öppenhet och fastställandet av fakta. Dessutom har det tillkommit en uppgiftsbank för att förstärka inriktningen mot det praktiska hantverket, och som är tänkt att användas som ett ”smörgåsbord” för olika ämnen och på olika nivåer.

Om författarna
Peter Sohlberg är professor i samhällsvetenskaplig vetenskapsteori vid Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim och docent i sociologi vid Uppsala universitet. Han har också under en längre tid arbetat som lärare/forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Britt-Marie Sohlberg är fil. mag., leg. sjuksköterska, bitr. psykolog och har länge arbetat som vårdlärare och universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Recensioner
”Bokens främsta förtjänster ligger i att idéhistoriska riktningar, vetenskapliga analysformer och teorier diskuteras i positiv anda med öppen attityd. Allt sätts in i en social tradition. Boken bör under en lärares ledning kunna utgöra ett användbart läromedel i penetrering av forskningsmetoder och vetenskapsrön. Femte delen, kallad "uppgiftsbank", ger en mängd uppslag till analyser och förståelse av vad forskning och vetenskap är. Sammanfattande uppställningar och flödesdiagram (kallade figurer), litteraturreferenser, sakregister och personregister (nytt) och fyra illustrationer underlättar studierna.” BTJ häfte 13121018 Lektör Erika Rolf Ejvegård

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 9 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng