Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE018G | Förskolepedagogik I (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE018G vid Örebro universitet.


Anna bråkar!

Anna bråkar! : - att göra jämställdhet i förskolan | 1st edition

By Christian Eidevald et al

Price from: 167 SEK

Buy
Barn upptäcker skriftspråket

Barn upptäcker skriftspråket | 4th edition

By Gösta Dahlgren et al

Price from: 189 SEK

Buy
Barn utvecklar sitt språk

Barn utvecklar sitt språk | 2nd edition

By Karin Taube et al

Price from: 255 SEK

Buy
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Barns och ungas rättigheter i utbildning | 1st edition

By Solveig Hägglund et al

Price from: 98 SEK

Buy
Berättande i förskolan

Berättande i förskolan | 1st edition

By Barbro Bruce et al

Price from: 238 SEK

Buy
De yngsta barnens matematik - Matematikdidaktik i förskolan

De yngsta barnens matematik - Matematikdidaktik i förskolan | 1st edition

By Camilla Björklund et al

Price from: 201 SEK

Buy
Det tidiga språkbadet

Det tidiga språkbadet | 1st edition

By Rigmor Lindö et al

Price from: 166 SEK

Buy
Förskolan och barns utveckling

Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare | 1st edition

By Roger Säljö (red.) et al

Price from: 121 SEK

Buy
Förskolebarnets mänskliga rättigheter

Förskolebarnets mänskliga rättigheter | 1st edition

By Lars H. Gustafsson et al

Price from: 201 SEK

Buy
Förstå och använda tal

Förstå och använda tal | 2008

By Alistair McIntosh et al

Price from: 379 SEK

Buy
Juridik i professionellt lärarskap

Juridik i professionellt lärarskap : Lagar och värdegrund i den svenska skolan | 1st edition

By Marco Nilsson et al

Price from: 78 SEK

Buy
Konsten att lära barn estetik

Konsten att lära barn estetik : En utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande | 3rd edition

By Ingrid Pramling Samuelsson et al

Price from: 187 SEK

Buy
Lek på rätt väg?

Lek på rätt väg? : På spaning efter leken | 1st edition

By Lars-Erik Berg et al

Price from: 216 SEK

Buy
Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom

Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom | 1st edition

By Maria Oksnes et al

Price from: 265 SEK

Buy
Literacy : i familj, förskola och skola

Literacy : i familj, förskola och skola | 1st edition

By Carina Fast et al

Price from: 77 SEK

Buy
Livslinjer : berättelser om ålder, genus och sexualitet

Livslinjer : berättelser om ålder, genus och sexualitet | 1st edition

By Fanny Ambjörnsson et al

Price from: 106 SEK

Buy
Lyhörda lärare

Lyhörda lärare | 1st edition

By Anneli Frelin et al

Price from: 260 SEK

Buy
Matematikdidaktik i förskolan

Matematikdidaktik i förskolan : Att utveckla lekfulla, matematiska barn | 1st edition

By Anna Wernberg et al

Price from: 151 SEK

Buy
Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag | 1st edition

Author's missing

Price from: 188 SEK

Buy
Psykologi och kön

Psykologi och kön : Från könsskillnader till genusperspektiv | 1st edition

By Eva Magnusson et al

Price from: 205 SEK

Buy
Små barns matematik : Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare

Små barns matematik : Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare | 2008

By Elisabeth Doverborg et al

Price from: 167 SEK

Buy
Språklig praxis i förskolan

Språklig praxis i förskolan | 1st edition

By Lars Holm et al

Price from: 179 SEK

Buy
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3rd edition

By Hans Strand et al

Price from: 202 SEK

Buy
Svindlande matematik

Svindlande matematik : Estetik, lek och utforskande i förskolan | 1st edition

By Anna Palmer et al

Price from: 246 SEK

Buy
Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete

Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete | 3rd edition

By Bodil Erberth et al

Price from: 135 SEK

Buy
Undervisning i flerspråkig förskola

Undervisning i flerspråkig förskola | 1st edition

Author's missing

Price from: 187 SEK

Buy
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 2nd edition

By Sven Persson et al

Price from: 298 SEK

Buy
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 1st edition

By Sven Persson et al

Price from: 50 SEK

Buy
Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv | 1st edition

By Anette Hellman et al

Price from: 188 SEK

Buy
We're Friends, Right?

We're Friends, Right? | 2003

By National Academy Of Sciences et al

Price from: 224 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 0 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng