Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PEAB06 | Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PEAB06 vid Lunds universitet.


Den kollektiva arbetsrätten

Den kollektiva arbetsrätten : En lärobok | 1st edition

By Jonas Malmberg et al

Price from: 72 SEK

Buy
Den kvalitativa forskningsintervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun | 2nd edition

By Steinar Kvale et al

Price from: 109 SEK

Buy
Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen | 3rd edition

By Stefan Flemström et al

Price from: 179 SEK

Buy
EU och arbetsrätten

EU och arbetsrätten | 5th edition

By Birgitta Nyström et al

Price from: 203 SEK

Buy
Fallstudier: design och genomförande

Fallstudier: design och genomförande | 1st edition

By Robert K. Yin et al

Price from: 283 SEK

Buy
Offentlig arbetsrätt : En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning

Offentlig arbetsrätt : En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning | 3rd edition

By Eskil Hinn et al

Price from: 402 SEK

Buy
Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom

Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom | 2nd edition

By Lotti Ryberg-Welander et al

Price from: 91 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng