Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Den kvalitativa forskningsintervjun | 2nd edition

by Steinar Kvale and Svend Brinkmann

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2009-04-30
Edition 2
More editions 1997/1, 2014/3
Pages 370
ISBN 9789144055985
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter.I denna andra reviderade upplaga har bland annat kapitel om olika intervjuformer samt om språkliga aspekter av intervjukunskap tillkommit.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng