Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SOPB21 | Socialt arbete: Samhällsvetenskap och socialt arbete (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOPB21 vid Lunds universitet.


En trygg bas : kliniska tillämpningar av anknytningsteorin

En trygg bas : kliniska tillämpningar av anknytningsteorin | 2nd edition

By John Bowlby et al

Price from: 249 SEK

Buy
Handbook of International Social Work

Handbook of International Social Work | 2011

By Lynne M. Healy et al

Price from: 1486 SEK

Buy
Livet måste ha mening : erfarenheter från koncentrationslägren; logoterapins grundbegrepp

Livet måste ha mening : erfarenheter från koncentrationslägren; logoterapins grundbegrepp | 3rd edition

By Viktor E Frankl et al

Price from: 175 SEK

Buy
Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet

Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet | 2nd edition

By Johan Asplund et al

Price from: 140 SEK

Buy
Piketty på tre röda

Piketty på tre röda | 1st edition

By Titland et al

Price from: 108 SEK

Buy
Policy i teori och praktik

Policy i teori och praktik | 1st edition

By Jan Olsson et al

Price from: 207 SEK

Buy
Reflektion i socialt arbete

Reflektion i socialt arbete | 1st edition

By Kristin Bie et al

Price from: 180 SEK

Buy
Relationell socialpsykologi : klassiska och samtida teorier

Relationell socialpsykologi : klassiska och samtida teorier | 1st edition

Author's missing

Price from: 270 SEK

Buy
Samhällsekonomi för socionomer, 2 uppl

Samhällsekonomi för socionomer, 2 uppl | 2nd edition

By Fay Lundh Nilsson et al

Price from: 218 SEK

Buy
Självframställning i vardagslivet

Självframställning i vardagslivet | 7th edition

By Erving Goffman et al

Price from: 200 SEK

Buy
Social Work Perspectives on Human Behaviour

Social Work Perspectives on Human Behaviour | 2014

By Margarete Parrish et al

Price from: 280 SEK

Buy
Socialpolitiska klassiker

Socialpolitiska klassiker | 1st edition

By Håkan Johansson et al

Price from: 254 SEK

Buy
Socialt arbete och migration

Socialt arbete och migration | 1st edition

By Norma Montesino (red.) et al

Price from: 228 SEK

Buy
Sociologins teoretiker

Sociologins teoretiker | 2nd edition

By Lucas Gottzén (red.) et al

Price from: 304 SEK

Buy
Välfärdsstat i förändring - Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet

Välfärdsstat i förändring - Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet | 1st edition

By Mikael Nygård et al

Price from: 276 SEK

Buy
Valfri välfärd. Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten

Valfri välfärd. Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten | 2015

By Kerstin Stenius et al

Price from: 149 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 2 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng